Zelfstandigheidstraining

Zelfstandigheidstraining is een vorm van hulpverlening die ondersteuning biedt aan jongeren vanaf 16 jaar die praktische en sociaal-emotionele vaardigheden willen leren. Samen met de begeleiding maakt uw zoon of dochter vanuit de zelfstandigheidstraining stappen naar echte zelfstandigheid. Deze training kan eventueel vervolgd worden met begeleid wonen / vervolgzorg. 

Doel en beoogd resultaat

Na deze training kunnen jongeren vaak de stap maken om echt op zichzelf te gaan wonen. Ze beschikken dan over alle sociale- en praktische vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen.

Werkwijze

Bij zelfstandigheidstraining woont uw kind zelfstandig op een kamer, samen met andere jongeren, onder begeleiding van Juzt. Er zijn verschillende varianten van zelfstandigheidstraining. De ene variant heeft meer begeleiding, de andere minder. Wij bekijken met u en uw kind, welke plek het beste past:

  • Het Fasehuis is een woonhuis voor 8 jongeren vanaf 15 jaar en biedt ondersteuning tijdens de overstapfase van een behandelgroep naar zelfstandig wonen.
  • Zelfstandigheidstraining Plus is voor jongeren tot 23 jaar met een complexe hulpvraag. De 'ZT Plus' is de meest intensieve variant van zelfstandigheidstraining. Ook na hun 23e hebben jongeren op de Zelfstandigheidstraining Plus vaak nog begeleiding nodig.

Gemiddelde duur

De duur van de ondersteuning is afgestemd op de hulpbehoefte

Leeftijd

15 tot 23 jaar, in passende leeftijdsgroepen

Ik kijk er naar uit om straks te leren voor me zelf te zorgen
 

Kamertraining

Kamertraining is bedoeld voor jongeren van 17 en 18 jaar die door gezins-, fase- en/of ontwikkelingsproblemen relatief jong op een zelfstandige leefsituatie aangewezen zijn, terwijl zij nog niet de nodige (sociale) vaardigheden beheersen.

Doel en beoogd resultaat

Het aanleren van sociale- en praktische vaardigheden om volledig zelfstandig te kunnen wonen en functioneren.

Werkwijze

De jongere woont tijdens de kamertraining op in een van de speciaal daarvoor ingerichte locaties van Juzt. De begeleiding is gericht op het vergroten van de competenties van de jongere en sluit aan bij de hulpvraag en doelen die de jongere voor zichzelf geformuleerd heeft. Zowel praktische vaardigheden als sociaal-emotionele aspecten komen hierbij aan bod. De jongere leert via zelfobservatie en zelfevaluatie om bewuste keuzes te maken en de consequenties ervan te overzien. De ondersteuning bij de kamertraining wordt gefaseerd afgebouwd.

Gemiddelde duur

Maximaal twee jaar

Leeftijd

17 en 18 jaar

Begeleid wonen/vervolgzorg

Jongeren die begeleid wonen, krijgen van Juzt een klein steuntje in de rug. Meer is niet nodig. Het kan ook zijn dat uw zoon of dochter al op zichzelf woont, en het prettig vindt als de hulpverlener die hij of zij kent en vertrouwt, af en toe langskomt. Dit kan binnen zelf gevonden woonruimte of binnen het project 4@ll. Bij het 4@llproject wonen jongeren mét zorg samen met jongeren zonder zorg. Deze laatste groep jongeren komt via de website van de woningbouwvereniging in het project terecht en is betrokken bij het wel en wee van de andere bewoners in het complex. Op deze manier kunnen jongeren van elkaar leren. De jongere met zorg wordt begeleid door een collega van Juzt als er sprake is van een jeugdhulpachtergrond of door een collega van GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg) als er sprake is van een GGZ-achtergrond. Binnen 4@ll noemen we dat de ‘magic mix’.

Doel en beoogd resultaat

Vertrouwen en voldoende vaardigheden opdoen om tot volledige zelfstandigheid in wonen, scholing en/of werk te komen.

Werkwijze

Dat steuntje kan zijn dat de hulpverlener samen met de jongere op zoek gaat naar een vervolgopleiding of een werkplek. Maar ook door samen met een coach te kijken hoe de problemen thuis, op school, op werk of met vrienden op te lossen zijn.

Gemiddelde duur

De duur van de ondersteuning is afgestemd op de hulpbehoefte. De begeleiding kan dan van korte duur zijn of net zo lang als de jongere nodig heeft. In het 4@ll project kunnen de bewoners echter maximaal twee jaar wonen. Na die twee jaar kunnen ze meestal op eigen kracht nieuwe woonruimte vinden. Lukt dat echter niet, dan worden ze daarbij geholpen.

Leeftijd

Vanaf 18 jaar kunnen jongeren eigen woonruimte huren en daarmee een ambulant hulpverlener vragen voor ondersteuning. Juzt ondersteunt jongeren tot 23 jaar, met het vertrouwen dat ze het vanaf die leeftijd, op eigen kracht kunnen. Hierbij is de steun van een eigen netwerk onontbeerlijk.

Dagbesteding

Als uw zoon of dochter het door ruzie, pesten of andere problemen moeilijk vindt om het vol te houden op school, kan het zijn dat uw kind het niet meer aan kan om naar school te gaan. Dan kan Juzt jeugdhulp tijdelijk dit kind uit de impasse halen met positieve dagbesteding.

Doel en beoogd resultaat

Door het deelnemen aan positieve, actieve bezigheden komt uw kind er achter waar hij plezier in heeft en waar hij talent voor heeft. Vanuit hernieuwd zelfvertrouwen kan hij op termijn weer terug naar school of doorstromen naar een opleiding of werk.

Werkwijze

Bij de dagbesteding gaan we samen met uw kind op zoek naar wat hij of zij nodig heeft om weer naar school of werk (of een combinatie) te gaan. Tijdens de dagbesteding doet hij verschillende activiteiten om erachter te komen wat hij of zij leuk vindt en welke talenten hij of zij heeft. Wij bieden activiteiten aan op het gebied van techniek, dierverzorging, groenvoorziening, horeca, sport & survival, culturele- en maatschappelijke vorming, schoolvoorbereiding en stage/opleiding/cursus.

Leeftijd

12-18

Opvang van jongeren voor wie thuis wonen niet mogelijk is. We bieden een veilige plek waar het kind zich passend bij zijn leeftijd optimaal kan ontwikkelen en voorbereid en begeleid wordt bij zelfstandigheid.