Doel en beoogd resultaat

Doelstelling is dat het kind veilig opgevoed wordt in een rustige, stabiele gezinssituatie. Daardoor kan hij zich, passend bij zijn leeftijd, optimaal ontwikkelen. De gedragsproblemen worden hanteerbaar, voor het kind zelf en voor de mensen om hem heen. Het kind blijft contact houden met zijn ouders, op zo’n manier dat het hem helpt in zijn persoonlijke ontwikkeling. 

Werkwijze

In een gezinshuis wonen maximaal vier uithuisgeplaatste kinderen.
De gezinsouders bieden professionele opvoeding en begeleiding. Daarnaast zorgen ze voor veiligheid, structuur en geborgenheid en dagbesteding, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Kinderen leren consequent sociale vaardigheden en gepast gedrag, krijgen duidelijke grenzen en emotionele steun.
De gezinsouders herstellen het vertrouwen en vormen een positief voorbeeld. Ze helpen het kind om een basisgevoel van veiligheid te ontwikkelen. 

Leeftijd

Tot 18 jaar

Ik heb weer een gezin

Opvang van jongeren voor wie thuis wonen niet mogelijk is. We bieden een veilige plek waar het kind zich passend bij zijn leeftijd optimaal kan ontwikkelen en voorbereid en begeleid wordt bij zelfstandigheid.