Doel en beoogd resultaat

Afhankelijk van de groep, variëren de doelen. Het kind ontwikkelt zich goed, passend bij zijn leeftijd. Hij kan zijn emoties en gedrag onder controle houden en aanpassen aan anderen. Hij kent zijn eigen mogelijkheden en beperkingen en weet daarmee om te gaan. De relatie tussen ouders en kind is zodanig verbeterd dat hij weer thuis kan wonen of op zichzelf gaan wonen, doordat hij positief en zelfstandig in het leven staat. Juzt probeert steeds om het contact tussen kind en ouders te verbeteren en zo positief mogelijk te laten verlopen.

Werkwijze

De pedagogisch medewerkers zorgen voor de veiligheid in het huis, een heldere structuur en duidelijke regels. Sommige jeugdigen krijgen tijdens hun verblijf in de gezinsgroep een intensieve behandeling. Anderen leren vooral sociale en praktische vaardigheden aan, zodat ze zichzelf kunnen redden en hun sociale weerbaarheid wordt vergroot. Een  deel van deze jongeren gaat uiteindelijk weer thuis wonen,  anderen worden op weg geholpen naar een zelfstandige woonplek. 

Leeftijd

Juzt heeft verschillende gezinsgroepen van 8 tot 18 jaar; de combinatie van leeftijd en specifieke gedragsproblemen van een kind bepalen in welke groep hij het beste past.

Wij hebben onder andere aparte gezinsgroepen voor:

  • Kinderen van 8-12 jaar en 12-18 jaar met ernstige ontwikkelings- en gedragsstoornissen
  • Kinderen van 8-16 jaar die succesvol uitbehandeld zijn, maar niet terug kunnen vallen op hun ouders of een pleeggezin
  • Jongeren van 15-18 jaar, voor wie de stap naar zelfstandig wonen te groot en onveilig is en die hier in fasen op worden voorbereid
Ik mis mijn ouders maar heb het goed hier

Opvang van jongeren voor wie thuis wonen niet mogelijk is. We bieden een veilige plek waar het kind zich passend bij zijn leeftijd optimaal kan ontwikkelen en voorbereid en begeleid wordt bij zelfstandigheid.