Juzt biedt de volgende therapieën en trainingen

1

Traumatherapie

Traumatherapie (EMDR) is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. De term staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’. Met deze methode worden de ervaringen 'her geprogrammeerd' waardoor de angst en andere negatieve gevoelens afnemen.

2

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie is individuele hulp waarbij door gesprekken zogenaamde 'denkfouten' opgespoord en gecorrigeerd worden. De kerngedachte is dat psychische klachten verband houden met disfunctionele cognities (kennis) of gedachten. Deze psychische klachten uiten zich in nare of bedreigende gevoelens en stemmingen en in problematisch of onbeheerst gedrag.

3

Speltherapie

Speltherapie is individuele hulp bij psychosociale en/of emotionele problematiek. Kinderen vinden het vaak moeilijk om over hun gevoelens te praten, tijdens het spelen kunnen ze dit makkelijker. Naast spel wordt er ook gebruik gemaakt van andere werkvormen zoals tekenen, praten, dagdromen, samen lezen, ontspanning en gezelschapsspelen. De therapeut helpt om nieuwe inzichten te verkrijgen. De therapie wordt afgestemd op de leeftijd van het kind. Bij oudere kinderen (vanaf 12 jaar) krijgt speltherapie meer het karakter van gesprekstherapie.

4

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een therapievorm waarin gewerkt wordt met creatieve middelen als teken- en schildermateriaal, klei en hout, waarbij het doen en ervaren centraal staat. Beeldende therapie kan een kind (van 6 tot 18 jaar) helpen met het uiten van emoties en het omgaan met ervaringen uit het dagelijks leven. Er wordt individueel of in duo's gewerkt in daartoe speciaal ingerichte ruimtes.

5

Dans- en bewegingstherapie

Dans- en bewegingstherapie helpt het kind zichzelf te uiten door middel van dans en beweging. Het kind leert zich tijdens de therapie op speelse wijze verder te ontwikkelen. Hij breidt zijn bewegingen uit en zijn lichaamsbesef wordt versterkt. Indien nodig worden er naast dans en beweging ook gesprekken gevoerd en wordt gebruikgemaakt van ontspanningsoefeningen, beeldend vormen en muziek.

6

Psychomotore therapie

Psychomotore therapie (PMT) richt zich op het oefenen en trainen van bewegingen die betrekking hebben op het gedrag of de emotionele beleving van het kind. Door te bewegen en door zijn houding leert het kind te communiceren met de omgeving. Het kind laat in zijn bewegingsgedrag zien hoe hij zich voelt en de omgeving ervaart.

7

Ambulante activering met behulp van paarden (paardentherapie)

Voor jongeren tussen de 6 en 23 jaar die het moeilijk vinden om over zichzelf te praten, moeite hebben om met andere mensen om te gaan, weinig zelfvertrouwen hebben, angstig, agressief of stil zijn. Met behulp van de paarden leer je te vertellen wat je bezig houdt, wat je wel en niet wilt en hoe je dit het handigst aan andere mensen kunt laten zien. Als dat nodig is, leert het kind om te gaan met angsten of agressie. Het belangrijkste bij Paard en meer is vooral het ‘werken’ met de paarden en de andere dieren omdat zij als een soort spiegel werken: ze reageren meteen op het gedrag, dus op wat een kind dóet en niet op wie hij is. Paarden reageren instinctief en zijn daarin hartstikke eerlijk. Doordat een paard zo duidelijk en direct reageert en graag geleid wil worden, kun je met een paard goed oefenen (ernaast of erop).

Meer weten? Kijk dan op de website van Paard en meer of naar hun film.

8

In beweging kan je leren

Is een training voor jongeren waarbij met sport gewerkt wordt aan leerdoelen, zoals het krijgen van inzicht in de eigen en andermans grenzen, het vergroten van het empathisch vermogen en het omgaan met autoriteiten.

Ik voel me vrijer door de therapie

Specialistisch ambulante zorg is een behandeling van complexe gezinsproblematiek waarbij het kind of de jongere in de eigen omgeving blijft wonen. Er zijn verschillende vormen van specialistisch ambulante zorg. Samen met u kiezen we een methode die het beste aansluit op uw situatie en bij uw vragen en problemen.