Doel en beoogd resultaat

Bij Juzt staan de kinderen centraal en zij worden altijd betrokken in de geboden hulp. Wij willen er voor zorgen dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt en dat het kind met een vertrouwd gevoel verder kan na de scheiding van zijn of haar ouders. Dit is iets wat ieder kind verdient!

Met onze hulp bij (echt)scheiding ondersteunen wij u als ouders bij het opnieuw vormgeven van uw ouderschap. Kinderen zijn onlosmakelijk met hun ouders verbonden. De manier waarop kinderen na de scheidingssituatie van hun ouders mogen en kunnen blijven houden is belangrijk. Daarom zetten wij altijd het belang van het kind centraal!

Uiteraard is geen enkele situatie hetzelfde. Binnen Juzt bekijken wij voor ieder afzonderlijk welke vorm van ondersteuning het meest passend is. Wij proberen zoveel mogelijk bij jullie hulpvraag aan te sluiten door een traject op maat aan te bieden. Dit betekent dat wij altijd bekijken welke mogelijkheden er zijn, ook buiten de hierboven beschreven hulpvormen.

Werkwijze

De wijze waarop kinderen worden betrokken en de frequentie, is afhankelijk van de leeftijd en de hulpvariant. Binnen het hulpaanbod van Hulp bij scheiding is de Kindbehartiger er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie.

Op het moment dat het nodig is om de omgang met de kinderen onder professionele begeleiding op te starten, kan er gebruik gemaakt worden van ons Omgangscentrum 

Het Omgangscentrum biedt in die situaties waarin eerdere pogingen om overeenstemming te bereiken zijn mislukt, de mogelijkheid om via bemiddeling en begeleide omgang gedurende een periode van maximaal zes maanden te komen tot verbetering van de situatie van het kind en de ouders. In het Omgangscentrum, dat de sfeer van een woonkamer uitstraalt, kan onder professionele begeleiding gewerkt worden aan herstel van de contacten tussen kind en de niet-verzorgende ouder.

Soms heb je als gescheiden ouders iemand nodig die je helpt bij het maken van afspraken over de kinderen. Bij ouderschapsbemiddeling kijken u en de andere ouder gezamenlijk naar de beste manier om jullie kinderen op te voeden in de nieuwe situatie. Wat is de gewenste situatie, welke problemen kom je daarbij tegen en hoe stel jij je op naar de andere ouder en jullie kind? Hierover maak je samen afspraken gedurende de ouderschapsbemiddeling.

Gemiddelde duur

6 maanden

Leeftijd

0-18 jaar

We zijn elkaar weer gaan waarderen

Specialistische ambulante zorg is een behandeling van complexe gezinsproblematiek waarbij het kind of de jongere in de eigen omgeving blijft wonen. Er zijn verschillende vormen van specialistische ambulante zorg.
Samen met u kiezen we een methode die het beste aansluit op uw situatie en bij uw vragen en problemen.