Werkwijze 

Welke hulp heb jij nodig? Om die vraag draait het voor ons. Voor het antwoord is het belangrijk dat we een goede inschatting kunnen maken van de mate van het ‘conflict’ die je als ouder ervaart; met elkaar of afzonderlijk van elkaar.

Om de best passende hulp te bieden starten we daarom met twee kennismakingsgesprekken. Individueel, dus met elke ouder apart.

Kennismaking en analyse 

Elke ouder heeft een eigen verhaal over de relatie als partners en als ouders en waarom het fout liep. Tijdens de kennismaking staan we individueel met de ouder stil bij dit verhaal. Op basis hiervan wordt de aard en de ernst van de (echt)scheidingssituatie in kaart gebracht Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de veiligheid van het kind, de motivatie van ouders en de fase waarin het conflict zich bevindt. Afhankelijk hiervan kunnen verschillende vormen van hulp worden ingezet. Na de kennismakingsgesprekken zullen wij u hierover adviseren De hulpvarianten hebben verschillende intensiteitsniveaus. Hoe groter het conflict, hoe intensiever de interventie die nodig zal zijn.

Stadia van een conflict:

A. Het conflict is een probleem dat, met hulp, gezamenlijk opgelost kan worden (win-win).
B. Het conflict is een strijd die de ene ouder moet winnen van de andere ouder (win-verlies).
C. Het conflict is een strijd waarin men de ander ten gronde richt als in een totale ‘oorlog’ (verlies-verlies).

Samenwerkingsovereenkomst   

Na de kennismakingsgesprekken vindt er een advies plaats waarin een voorstel voor inzet van een hulpvorm wordt besproken. Wanneer alle betrokkenen akkoord gaan met de voorgestelde hulp wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Daarin zijn de doelen van de hulp opgenomen en de praktische afspraken: waar, wanneer, met wie en hoe vindt de hulp plaats.

De gesprekken worden voortgezet nadat de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend.


Folders hulpvormen Hulp bij Scheiding

Stroomschema hulpvormen
Download PDF
Ouderschap 2.0
Download PDF
Parallel solo ouderschap
Download PDF
Begeleide omgang
Download PDF
Ouderschapsbemiddeling
Download PDF
Kindbehartiger
Download PDF

Naast deze zorgvorm heeft Juzt: