Bij Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is de overtuiging dat verandering in het gezin altijd mogelijk is. Iedereen is in staat om nieuw gedrag te leren. Problemen van een kind staan nooit op zichzelf, maar in relatie met de context waarin het kind opgroeit. Tijdens de behandeling ligt de nadruk op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het gezin, het versterken van opvoedvaardigheden en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.


Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen je kind en de mensen eromheen. De term 'systeem' verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, schoolklas of buurt.


Behandeling door middel van de methode ‘Parent Management Training Oregon’ (PMTO). PMTO is een evidence-based behandeling die erop gericht is de opvoedingsvaardigheden van (pleeg/gezinshuis)ouders met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar met externaliserend probleemgedrag te versterken. PMTO leert opvoeders om het gedrag van hun kind positief te beïnvloeden. Als ouder krijg je nieuw gereedschap in handen om je kind op een positieve manier te sturen.


Huiselijk geweld

Als een kind thuis geweld heeft meegemaakt, is dat erg heftig. Niet alleen als hij of zij zelf is geslagen of bedreigd maar ook als een kind heeft gezien hoe anderen in het gezin slachtoffer werden. Huiselijk geweld is psychisch zeer schadelijk. Het kind voelt zich vaak angstig, onveilig, schuldig en kan ’s nachts problemen met slapen ervaren. Het kind vertrouwt vaak zichzelf en anderen niet meer.
Hij kan zich anders gaan gedragen: agressief of juist heel teruggetrokken en hechtingsproblemen ontwikkelen.

Seksueel misbruik

Als een kind seksueel wordt misbruikt, is dat extreem ingrijpend en psychisch enorm beschadigend. Een kind is immers afhankelijk van de volwassenen om hem heen. Daar hoort hij zich veilig te voelen. Als iemand dat vertrouwen zo schaadt, wordt alle gevoel van veiligheid weggeslagen. Een specialistische behandeling is erg belangrijk om grotere problemen op korte en langere termijn te voorkomen, of beperken.

De ervaring leert dat de verwerking van het trauma het beste werkt in een groep met andere jongens en meisjes. In een groep hebben jeugdigen steun aan elkaar. Het is belangrijk voor hen om te zien dat ze niet de enigen zijn met zulke heftige ervaringen. Toch is een groepsbehandeling niet voor iedereen geschikt. In overleg met ouders en kind, wordt de beste aanpak bepaald. Omdat ook ouders in een achtbaan van emoties zitten door het misbruik van hun kind, biedt Juzt hen een paralleltraject aan.

Doel en beoogd resultaat

Centraal staat het veranderen van het gedrag en de systemen binnen het gezin. Kinderen krijgen weer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Daarnaast leren ze om hun eigen gevoelens weer te voelen en daarop te vertrouwen. Ouders krijgen handvatten om hun kind maximale steun te geven.

Werkwijze

Geen kind is hetzelfde, geen gezin is hetzelfde en daarom vragen complexe problemen per definitie om een maatwerktraject. Gezamenlijk kiezen we een methode die het beste aansluit op jullie situatie en bij jullie vragen en problemen. 

Gemiddelde duur

6 maanden

Leeftijdsindicatie

  0 - 18 jaar

18 - 23 jaar (WMO)

We hebben minder last van het verleden

Specialistische ambulante zorg is een behandeling van complexe gezinsproblematiek waarbij het kind of de jongere in de eigen omgeving blijft wonen. Er zijn verschillende vormen van specialistische ambulante zorg.
Gezamenlijk kiezen we een methode die het beste aansluit op jullie situatie en bij jullie vragen en problemen.