Doel en beoogd resultaat

Met een breed team de jongeren zo dicht mogelijk in hun eigen leefomgeving te begeleiden, behandelen en ondersteunen. De behandeling resulteert in afname van de gedragsproblematiek bij de jongere en zorgt daardoor voor een veilige omgang in de samenleving.

Werkwijze

FACT-teams hebben actief contact met familie, de buurt en andere instanties. Meerdere teamleden zijn tegelijk of afwisselend betrokken bij de directe hulpverlening. Het FACT jeugdteam kan bestaan uit:

  • Psychiater
  • GZ psycholoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Verslavingsmedewerker
  • Trajectbegeleider
  • Ervaringsdeskundige
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV)
  • Ambulant verpleegkundigen
  • Agogisch werker

Gemiddelde duur

12 maanden

Leeftijd

12-23 jaar

Het is fijn dat ze nu ook naar mij luisteren

Specialistische ambulante zorg is een behandeling van complexe gezinsproblematiek waarbij het kind of de jongere in de eigen omgeving blijft wonen. Er zijn verschillende vormen van specialistische ambulante zorg.
Samen met u kiezen we een methode die het beste aansluit op uw situatie en bij uw vragen en problemen.