‘Nu is het genoeg’

Dit is een gespreksgroep waarin vrouwen met elkaar en de begeleider(s) in gesprek gaan over ervaringen met geweld. Het biedt vrouwen de mogelijkheid hun isolement te doorbreken. Zij vinden herkenning en erkenning, krijgen achtergrondinformatie over geweld en oefenen met nieuw gedrag.

Werkwijze: uitleg over psychische aandoeningen, weerbaarheidsoefeningen, uitwisselen ervaringen met lotgenoten, huiswerkopdrachten en oefeningen om zelfinzicht te vergroten.

Het is fijn om in een groepsgesprek te merken dat je niet de enige bent

‘Let op de Kleintjes’

Een hulpaanbod speciaal gericht op ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. De doelgroep wordt verdeeld in kinderen van verschillende leeftijden (kind cursus) en de ouders (oudergroep). Ouders en kinderen nemen tegelijkertijd aan deze cursus deel.

Werkwijze: informatieverstrekking en intake voor ouders en kind in negen thematische bijeenkomsten.

Ik ben weer gaan leven, na jarenlang overleven

Aanmelden

Om aan te melden voor een cursus, vul onderstaand formulier in:

Overige pagina's Safegroup