Safegroup is onderdeel van Juzt en helpt gezinnen in de regio West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid die met huiselijk geweld te maken hebben. Bij voorkeur bieden we hulp aan huis, waarbij de veiligheid gewaarborgd moet zijn. Safe staat voor ‘Stop Abuse for Everyone’. Door gerichte begeleiding krijgen slachtoffers van huiselijk geweld en/of seksueel misbruik weer grip op hun leven.

Safegroup biedt ook vierentwintig uur, zeven dagen per week, een veilig onderkomen aan vrouwen. eventueel met hun kinderen, die in een acute noodsituatie van huiselijk geweld tijdelijk opgevangen moeten worden.

Safegroup, is sinds 1 januari 2016 een aparte sector binnen Juzt en bestaat uit twee regio’s: de locatie Valkenhorst voor de regio West-Brabant en de locatie Dordrecht voor de regio Zuid-Holland Zuid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Direct hulp nodig? Bel Veilig Thuis: 0800-2000

(gratis en 24/7 bereikbaar) / of kijk op Veilig Thuis.

Veilig Thuis West-Brabant en via e-mail info@veiligthuiswb.nl

Veilig Thuis Zuid-Holland-Zuid en via e-mail info@dienstgezondheidjeugd.nl


Veilig surfen?
Geen sporen achterlaten?

Alleen naar een andere pagina gaan, zorgt er niet voor dat niemand kan zien dat je onze website hebt bekeken. Als je absoluut geen sporen achter wilt laten: lees verder via
https://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-surfen


De Safegroup biedt de volgende maatwerkoplossingen

Doel en beoogd resultaat

Veiligheid in het gezin terugkrijgen. Onze aanpak is gericht op het gehele gezin om de spiraal van huiselijk geweld te doorbreken.

Binnen de Safegroup wordt met twee methodieken gewerkt

Contact

Adresgegevens Safegroup, onderdeel van Juzt:

Safegroup, regio West-Brabant, locatie Valkenhorst
Assumburgstraat 1
4
834 KP Breda

Safegroup, regio Zuid-Holland-Zuid, locatie Dordrecht
M.H. Trompweg 235
3317 NE  Dordrecht

Telefoonnummer: 076 - 5650550
Algemeen email-adres: infosafegroup@juzt.nl
Kamer van Koophandel : 41102035

Algemeen postadres
Assumburgstraat 1
4834 KP Breda                                

Factuuradres
Stichting Juzt
Postbus 5712
4801 EC Breda
Crediteurenadmin@juzt.nl