Doel & beoogd resultaat

Het ondervangen van tijdelijke schooluitval en scholen ontlasten van leerlingen met gedragsproblemen en het waarborgen van de veiligheid. De leerling krijgt ondersteuning om zijn studievaardigheden te behouden. Terugkeer naar school óf doorstroming naar een andere vorm van onderwijs is hierbij het uitgangspunt. 

Werkwijze

Deelnemers volgen een individueel traject met zowel gedragstherapie als onderwijsactiviteiten, gericht op hun vaardigheden en mogelijkheden.
Studieaanbod: via de verwijzende school wordt een pakket studiemateriaal samengesteld, waarna de resultaten door de Reboundleerkracht worden teruggekoppeld naar de school van herkomst.
Diagnostisch: door middel van testen en onderzoeken op didactisch, sociaal/emotioneel en psychosociaal gebied, worden de achtergronden van de gedragsproblemen in kaart gebracht.

Training: De training richt zich specifiek op het duidelijk krijgen van doelen en het vergroten van (studie)motivatie.

Hulpverlening: zowel ouders als jongere volgen een intensief ambulant traject ter ondersteuning van gedragsverandering en het stimuleren en hervinden van (studie)motivatie.

Sport/spel: door middel van sportlessen wordt gekeken naar specifieke behoeftes van de deelnemers. De lessen staan in het teken van het verlichten van (gedrag)problematiek.

Na de oriëntatiefase wordt tijdens een evaluatie in het multidisciplinair overleg gezamenlijk gekeken welk traject aansluit bij de jongere:

  • Gefaseerd terug naar school
  • Doorstromen naar andere vorm van onderwijs
  • Advies voor een ander toelatingstraject

Gemiddelde duur

3 Maanden

Leeftijd

12 – 18 jaar

Het is een soort van een school, maar wel strenger dan een gewone school

Naast deze zorgvorm heeft Juzt: