Veilig leef- en werkklimaat

Waar behandeling plaatsvindt in groepen (residentiële zorg), is het van belang om doorlopend aandacht te hebben voor de kwaliteit van het leef- en werkklimaat.


Samenwerking

Elk kind verdient immers een leefomgeving waarin hij/ zij zich optimaal kan ontwikkelen. Daarbij horen ook goede samenwerkingsrelaties tussen kind, mentor en ouders. Sinds 2012 wordt in de residentiële groepen (4 – 23 jaar) twee keer per jaar middels vragenlijsten gemeten hoe de samenwerking en het leef- en werkklimaat worden ervaren. De uitkomsten worden besproken in het team en met de kinderen, waardoor er doorlopend aan verbeteringen gewerkt kan worden.

Tools

Tussen de metingen door worden verschillende ‘tools’ ingezet, en samen met kinderen ontwikkeld, om het leefklimaat dagelijks bespreekbaar te houden. Voorbeelden hiervan zijn: het ‘sfeerstoplicht’, het ‘alliantiespel’, de ‘ideeënbus’, en beloningssystemen. Elke groep stelt haar eigen doelen op, en wanneer er een volgende meting is geweest, wordt bekeken of het doel is behaald. 

Gerelateerde nieuws- en agendaitems

JIM Jouw Ingebrachte Mentor

In 2017 is Juzt samen met partners in de regio West-Brabant gestart met de JIM-aanpak (‘Jouw Ingebrachte Mentor’; Van Dam & Verhulst, 2016).
De JIM wordt vóór de start van de hulpverlening door de jongere (vanaf 12 jaar) zelf gekozen en is bijvoorbeeld een opa, tante, bekende of buur. 

Lees meer

Digitalisering

In 2016 heeft Juzt een verkenning gedaan welke rol digitale hulpmiddelen kunnen spelen om positieve ontwikkeling van kinderen/jongeren én professionals te bevorderen.

Lees meer

Opvang kwetsbare meiden

Juzt is eind 2016 gestart met het opzetten van een behandelcentrum voor meisjes die slachtoffer zijn van mensenhandel/ loverboys (12-18 jaar).

Lees meer