Opvang kwetsbare meiden

Juzt is eind 2016 gestart met het opzetten van een behandelcentrum voor meisjes die slachtoffer zijn van mensenhandel/ loverboys (12-18 jaar).


Het behandelprogramma

Het meisje wordt tijdelijk buiten haar eigen leefomgeving in veiligheid gebracht en begeleid. Het behandelprogramma bestaat uit individuele begeleiding/ therapie (zoals traumabehandeling EMDR), een groepsaanbod (zoals een reflectiegroep m.b.t. thematiek identiteit, grenzen, zelfzorg, seksualiteit), en een systemisch aanbod (zoals ouderbijeenkomsten en Multi Family Therapy).

Doel

Het doel van de behandeling is om samen met het meisje en sociaal betrokkenen aan een nieuwe leefomgeving te werken waarin het meisje zelfvertrouwen en perspectief ontwikkelt en waar zij zich verbonden en beschermd weet zodat zij een ‘waardig’ leven kan hervatten.

Evaluatie

Het project wordt in 2017 geëvalueerd om het behandelprogramma waar nodig bij te stellen. 

Gerelateerde nieuws- en agendaitems

JIM Jouw Ingebrachte Mentor

In 2017 is Juzt samen met partners in de regio West-Brabant gestart met de JIM-aanpak (‘Jouw Ingebrachte Mentor’; Van Dam & Verhulst, 2016).
De JIM wordt vóór de start van de hulpverlening door de jongere (vanaf 12 jaar) zelf gekozen en is bijvoorbeeld een opa, tante, bekende of buur. 

Lees meer

Veilig leef- en werkklimaat

Waar behandeling plaatsvindt in groepen (residentiële zorg), is het van belang om doorlopend aandacht te hebben voor de kwaliteit van het leef- en werkklimaat.

Lees meer

Digitalisering

In 2016 heeft Juzt een verkenning gedaan welke rol digitale hulpmiddelen kunnen spelen om positieve ontwikkeling van kinderen/jongeren én professionals te bevorderen.

Lees meer