JIM Jouw Ingebrachte Mentor

In 2017 is Juzt samen met partners in de regio West-Brabant gestart met de JIM-aanpak (‘Jouw Ingebrachte Mentor’; Van Dam & Verhulst, 2016). De JIM wordt vóór de start van de hulpverlening door de jongere (vanaf 12 jaar) zelf gekozen en is bijvoorbeeld een opa, tante, bekende of buur. 


Onderscheidend aan deze aanpak

Onderscheidend aan deze aanpak is dat de informele mentor gaat fungeren als gelijkwaardige samenwerkingspartner van de professionals in het intersectorale Verbindingsteam (J&O, GGZ, LVB, verslavingszorg). De systemische aanpak is erop gericht om uithuisplaatsing van de jongere te voorkomen. Bovendien is er aandacht voor het versterken van het netwerk van betrokkenen rondom de jongere en zijn/haar gezin in de toekomst. 

Evaluatieonderzoek

Evaluatieonderzoek zal uitwijzen hoe vaak uithuisplaatsing daadwerkelijk voorkomen kan worden, en wat de belangrijkste succes- en risicofactoren zijn van deze aanpak. Daarnaast wordt bekeken hoe de JIM-aanpak ingezet kan worden binnen de Pleegzorg.

Gerelateerde nieuws- en agendaitems

Veilig leef- en werkklimaat

Waar behandeling plaatsvindt in groepen (residentiële zorg), is het van belang om doorlopend aandacht te hebben voor de kwaliteit van het leef- en werkklimaat.

Lees meer

Digitalisering

In 2016 heeft Juzt een verkenning gedaan welke rol digitale hulpmiddelen kunnen spelen om positieve ontwikkeling van kinderen/jongeren én professionals te bevorderen.

Lees meer

Opvang kwetsbare meiden

Juzt is eind 2016 gestart met het opzetten van een behandelcentrum voor meisjes die slachtoffer zijn van mensenhandel/ loverboys (12-18 jaar).

Lees meer