Gezinsopname

Na een succesvolle pilot in 2016, is de ‘Gezinsopname’ in 2017 opgenomen in het hulpaanbod van Juzt. Dit is overeengekomen met de gemeenten in de regio West-Brabant-Oost.


Voor wie?

Een gezinsopname betekent dat een volledig gezin tijdelijk buiten de eigen leefomgeving wordt begeleid. De hulpvorm is bedoeld voor multigestresseerde gezinnen (ernstige gedrags-, opvoedproblemen en complexe systeemproblematiek), waarbij sprake is van dreigende uithuisplaatsing van minstens één van de kinderen (leeftijd 0-18 jaar). Er zijn opvoed- en behandelvragen, waar elders onvoldoende effect in is bereikt.

Een multidisciplinair team onder leiding van een systeemtherapeut biedt specialistische gezinsdiagnostiek, observatie en behandeling op maat aan het gezin.

Het doel

Het doel van de behandeling is om negatieve interactiepatronen in het gezin om te buigen naar meer positieve communicatie en opbouwende patronen, waardoor er weer ruimte ontstaat voor ontwikkeling en groei. 

Feedback

De duur van de gezinsopname is maximaal 16 weken, en er wordt nazorg geboden. Vanuit het team wordt nadrukkelijk afgestemd op feedback van het gezin over de samenwerkingsrelatie en de effecten van de hulp. Hierbij wordt gebruik gemaakt van feedbackvragenlijsten, een gezinsdoelen-scorelijst en
voor- en nametingen. Eind 2017 wordt het project geëvalueerd.
Aan de hand van feedback van de gezinnen, evaluatiegesprekken, teamevaluatie en feedback van samenwerkingspartners wordt de hulpvorm waar nodig bijgesteld. 

Gerelateerde nieuws- en agendaitems

JIM Jouw Ingebrachte Mentor

In 2017 is Juzt samen met partners in de regio West-Brabant gestart met de JIM-aanpak (‘Jouw Ingebrachte Mentor’; Van Dam & Verhulst, 2016).
De JIM wordt vóór de start van de hulpverlening door de jongere (vanaf 12 jaar) zelf gekozen en is bijvoorbeeld een opa, tante, bekende of buur. 

Lees meer

Veilig leef- en werkklimaat

Waar behandeling plaatsvindt in groepen (residentiële zorg), is het van belang om doorlopend aandacht te hebben voor de kwaliteit van het leef- en werkklimaat.

Lees meer

Digitalisering

In 2016 heeft Juzt een verkenning gedaan welke rol digitale hulpmiddelen kunnen spelen om positieve ontwikkeling van kinderen/jongeren én professionals te bevorderen.

Lees meer

Opvang kwetsbare meiden

Juzt is eind 2016 gestart met het opzetten van een behandelcentrum voor meisjes die slachtoffer zijn van mensenhandel/ loverboys (12-18 jaar).

Lees meer