Digitalisering

In 2016 heeft Juzt een verkenning gedaan welke rol digitale hulpmiddelen kunnen spelen om positieve ontwikkeling van kinderen/jongeren én professionals te bevorderen.


Wireless device

Vanaf 2017 neemt Juzt samen met andere zorgaanbieders in Nederland (en met financiële ondersteuning van ZonMw) deel aan een project waarbij oplopende stress bij jongeren (12-18 jaar) wordt gemeten met behulp van een ‘wireless device’. 

Doel

Doel van dit project is om te achterhalen in hoeverre een dergelijke tool (agressie)incidenten in groepen kan helpen voorkomen.

Digitale hulpmiddelen

Ten tweede wordt verkend hoe ook professionals met behulp van digitale hulpmiddelen ondersteund kunnen worden om bij zichzelf oplopende spanning te signaleren en waar nodig hun omgangsvormen aan te passen. 

Gerelateerde nieuws- en agendaitems

JIM Jouw Ingebrachte Mentor

In 2017 is Juzt samen met partners in de regio West-Brabant gestart met de JIM-aanpak (‘Jouw Ingebrachte Mentor’; Van Dam & Verhulst, 2016).
De JIM wordt vóór de start van de hulpverlening door de jongere (vanaf 12 jaar) zelf gekozen en is bijvoorbeeld een opa, tante, bekende of buur. 

Lees meer

Veilig leef- en werkklimaat

Waar behandeling plaatsvindt in groepen (residentiële zorg), is het van belang om doorlopend aandacht te hebben voor de kwaliteit van het leef- en werkklimaat.

Lees meer

Opvang kwetsbare meiden

Juzt is eind 2016 gestart met het opzetten van een behandelcentrum voor meisjes die slachtoffer zijn van mensenhandel/ loverboys (12-18 jaar).

Lees meer