Juzt Nieuwsbrief - Nieuwsbrief Pleegzorg maart 2018  
Email header
Nieuwsbrief Pleegzorg maart 2018
 
 

Nieuwe bestuurder stelt zich voor

Er is mij gevraagd mij kort voor te stellen, dat doe ik met plezier! Mijn naam is Esther Overweter en ik ben sinds 1 december lid van de Raad van Bestuur bij Juzt. Ik ben bijna 30 jaar werkzaam in de jeugdzorg.

Lees meer
 
 
 
 

Pleegouders naar de rechtbank

Doordat de rechtspositie van pleegouders is verstevigd, komt het vaker voor dat zij uitgenodigd worden voor een rechtszitting.

Maar hoe bereid je je als pleegouder hier op voor?

Lees meer
 
 
 
 

Pleegzorgvergoeding 2018

Een pleegzorgvergoeding is een vaste vergoeding voor pleegouders die een pleegkind in huis opnemen. De pleegzorgvergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Met ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende pleegzorgvergoedingen.

 
 
 
 

E-learning voor pleegouders

Augeo en Kinderpostzegels hebben het initiatief genomen om een online pleegouderacademie op te zetten met e-learning voor pleegouders. De online pleegouderacademie wil beantwoorden aan de groeiende vraag naar gerichte en kwalitatief goede onlinescholing voor pleegouders die vaak maar weinig tijd hebben om in hun eigen deskundigheidsbevordering te investeren.

lees meer
 
 
 
 

Marion Kruis gaat pleegzorg verlaten

Marion Kruis gaat pleegzorg verlaten. Ze is medewerker van het Pleegouderbureau in hart en nieren. Alles wat ze hiervoor doet, gaat gepaard met passie! Jullie kennen Marion als één van de trainers van de verschillende trainingen van pleegzorg. Voor deze nieuwsbrief heeft de redactie Marion gevraagd een stukje te schrijven:

Lees meer
 
 
 
 

Nieuws van de Pleegouderraad

In deze nieuwsbrief wil de Pleegouderraad aandacht besteden aan twee zaken en wel de stand van zaken bij de reorganisatie bij Juzt en de resultaten van de P&C toets, een onderzoek naar de kwaliteit van de hulpverlening. Uitgevoerd onder ouders, jongeren en pleegouders.

Lees meer
 
 
 
 

Wil jij op zomerkamp?

Vind jij het leuk om mee te gaan op kamp? Andere (pleeg)jongeren te ontmoeten, veel activiteiten te ondernemen en een hoop lol te maken? 
Er zijn twee leuke zomerkampen namelijk Stichting JiP en Stichting Neverland.

lees meer
 
 
 
 

Verbeteragenda NVP Pleegoudervoogdij

Er wordt steeds vaker aan pleegouders gevraagd om de voogdij over een pleegkind op zich te nemen, maar de gevolgen daarvan voor pleegouders zijn niet altijd duidelijk. Daarom heeft de NVP een meldactie gehouden om te kijken welke vragen en onduidelijkheden er zijn over pleegoudervoogdij. De Nederlandse vereniging voor pleeggezinnen (NVP) heeft een overzicht van de knelpunten gemaakt met daarbij de oplossingen die zij daarvoor aandragen.

lees meer
 
 
 
 

Hoe snel kun je puzzelen?

De onvoorspelbaarheid binnen het team crisis – kort verblijf, is enorm. Bij een crisis-aanmelding, proberen we zo snel mogelijk een goed plekje te vinden voor het aangemelde kind. Dit is puzzelen onder enorme tijdsdruk. Meestal weten we weinig over een kind en moeten we elders figuurlijke puzzelstukjes vandaan zien te toveren, om een inschatting te maken waar het best geplaatst kan worden.

lees meer
 
 
 
 

Lot en kinderrechten

Lot's Foundation wil kinderen, waar dan ook, vertellen wat hun rechten zijn.  Hiervoor is Lot in het leven geroepen (bedacht door Herman van Veen), een nieuwsgierig en innemend meisje van 12 dat kinderrechten laat zien door de ogen van kinderen....Lot heeft onder andere een eigen onderwijsprogramma, boek en muzikale voorstelling.

Dit jaar krijgt Lot een eigen website, met verhalen voor en door kinderen.

Lot geeft jongeren een stem!

lees meer
 
 
 
 

Jongerenraad zoekt nieuwe leden

Al jaren hebben we bij Juzt enthousiaste jongeren in de Jongerenraad, maar we kunnen er altijd meer gebruiken. Misschien ben jij diegene die we zoeken? Houd je ervan om je mening te laten horen, te weten wat er allemaal in de jeugdhulp gebeurt en je in te zetten voor alle jongeren van Juzt? Dan zijn we op zoek naar jou!

Lees meer
 
 
 
 

Liliane Poppenvilla voor pleeggezinnen en gezinshuizen

In 2018 worden poppenvilla’s van Liliane PoppenVilla BV beschikbaar gesteld voor pleeggezinnen en gezinshuizen.
De poppenvilla is een uniek speelmeubel dat de drempel om met kinderen in contact te komen sterk verlaagt, zij verrijkt hun spel door de fantasie en creativiteit te prikkelen en samenspel te stimuleren. 

Lees meer
 
 
 
 

Oproep voor pleegvaders

Via een pleegvader bereikte ons de vraag: kan er ook een avond worden georganiseerd waarop pleegvaders met elkaar van gedachten kunnen wisselen? Dus: pleegvaders ontmoeten pleegvaders. 
Heb jij zin om een avond met andere pleegvaders pleegzorgervaringen te delen en ideeën uit te wisselen?
Meld je aan via m.kruis@ziggo.nl  Bij voldoende aanmeldingen organiseren we een avond voor pleegvaders.

 
 
 
 

Ontmoetingsavond voor eigen kinderen in een pleeggezin

Pleegbroer of pleegzus leuk of lastig…? Het vervolg…
Ontmoetingsavond voor eigen kinderen in een pleeggezin. Kletsen over veranderingen in je gezin wanneer er een pleegkind bij jullie woont.

lees meer
 
 
 
 

Agenda

Juzt geeft Interessante thema-avonden waar je je voor kunt opgeven. Reageer snel, want voor sommige avonden is het aantal deelnemers beperkt.
Ook de nieuwe data voor de informatieavonden staan in de agenda.

lees meer