Klachtencommissie

Wanneer je een klacht hebt ingediend bij de klachtencommissie, krijg je hiervan een bevestiging. De klachtencommissie onderzoekt of bemiddeling mogelijk is en doet een voorstel. Mocht de bemiddeling geen oplossing bieden, dan ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met de klachtencommissie. Hierna beoordeelt de klachtencommissie of de klacht gegrond of ongegrond is en brengt advies uit aan de raad van bestuur. Die besluit uiteindelijk of zij het advies van de klachtencommissie overneemt. Tegen de beslissing van de raad van bestuur kun je niet in beroep gaan.

Een klacht dien je in door een email of brief te sturen naar:

Klachtencommissie Juzt
Erasmusweg 34
4834 AA Breda
E-mail: klachtencommissie@juzt.nl

De leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk en werken niet bij of voor Juzt. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling genomen worden.

Lees ook de folder klachten en privacy en de klachtenregeling Juzt.


Beperkende/controlerende maatregelen

Voor klachten over beslissingen over het gebruik van beperkende en/of controlerende maatregelen (binnen Jeugdzorg Plus), geldt een aparte regeling. Bij die klachten neemt niet de raad van bestuur, maar de klachtencommissie een besluit. Tegen het besluit van de klachtencommissie kun je in beroep gaan. Je dient dat binnen zeven dagen te doen bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.
Meer informatie: www.rsj.nl

 


Vertrouwenspersoon

Wil je met iemand buiten Juzt over jouw klacht praten, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon die voor kinderen, jongeren en ouders van Juzt beschikbaar is. Die vertrouwenspersoon is geen partij bij de behandeling van jouw klacht.

Als je hulp nodig hebt met gesprekken, of je hebt vragen of problemen, dan kun je contact opnemen. Dit loopt via het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zij voeren het vertrouwenswerk uit in samenwerking met Zorgbelang Brabant en zijn te bereiken via:

Meer informatie:
Zorgbelang Brabant, afdeling vertrouwenspersonen
Telefoon: 013 594 21 70
Website:
www.zorgbelang-brabant.nl
E-mail: vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl
Twitter:
https://twitter.com/ZorgbelangBr
Facebook: https://www.facebook.com/zorgbelangbrabant