Klachtencommissie

Wanneer je een klacht hebt ingediend bij de klachtencommissie, krijg je hiervan een bevestiging. De klachtencommissie onderzoekt of bemiddeling mogelijk is en doet een voorstel. Mocht de bemiddeling geen oplossing bieden, dan ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met de klachtencommissie. Hierna beoordeelt de klachtencommissie of de klacht gegrond of ongegrond is en brengt advies uit aan de raad van bestuur. Die besluit uiteindelijk of zij het advies van de klachtencommissie overneemt. Tegen de beslissing van de raad van bestuur kun je niet in beroep gaan.

Een klacht dien je in door een email of brief te sturen naar:

Klachtencommissie Juzt
Erasmusweg 34
4834 AA Breda
E-mail: klachtencommissie@juzt.nl

De leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk en werken niet bij of voor Juzt. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling genomen worden.

Lees ook de folder klachten en privacy en de klachtenregeling van Juzt.


Beperkende/controlerende maatregelen

Voor klachten over beslissingen over het gebruik van beperkende en/of controlerende maatregelen (binnen Jeugdzorg Plus), geldt een aparte regeling. Bij die klachten neemt niet de raad van bestuur, maar de klachtencommissie een besluit. Tegen het besluit van de klachtencommissie kun je in beroep gaan. Je dient dat binnen zeven dagen te doen bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.
Meer informatie: www.rsj.nl

 


Vertrouwenspersoon

AKJ & Zorgbelang - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Juzt.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                               
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Juzt, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Juzt.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.