Doel en beoogd resultaat

Keinder kan onderzoek doen als uw kind een gedragsprobleem, een ontwikkelingsstoornis of mogelijk een trauma heeft. Het doel van diagnostiek is om het inzicht in de problemen en de mogelijkheden van uw kind te vergroten, zodat de opvoeding en eventuele hulp aan uw kind zo goed mogelijk aansluiten.

Werkwijze

Ons onderzoek is klantvriendelijk en gericht op concreet advies. We gebruiken daarbij de beste methodieken die voorhanden zijn. Diagnostiek is het verzamelen en analyseren van informatie, bijvoorbeeld door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. Ook worden middels onderzoek, de behoeften van het kind in kaart gebracht. Dit gebeurt door uitgebreide interviews met alle betrokkenen, leerkrachten en netwerkcontacten. Keinder biedt een diagnostische werkwijze, die door meerdere instellingen wordt uitgevoerd. Die werkwijze is gebaseerd op de Handelingsgerichte Diagnostiek (HDG). Het onderzoek door Keinder wordt uitgevoerd vanuit een van de locaties van Juzt in de regio. Een bezoek aan school, kinderopvang of thuis kan deel uitmaken van dit onderzoek. Voor een verwijzing naar Keinder kunt u overleggen met uw huisarts, jeugd- of wijkteam of Jeugdbescherming Brabant. Meer informatie vindt u op www.keinder.nl

Gemiddelde duur

2 maanden

Leeftijd

0 tot 18 jaar

Eindelijk hebben we een diagnose en kunnen we ons kind de juiste hulp bieden

Naast deze zorgvorm heeft Juzt: