Cliëntenraad

Juzt heeft een cliëntenraad, waarin zoveel mogelijk de verschillende hulpvormen vertegenwoordigd zijn. In de cliëntenraad zitten volwassenen en jongeren samen. Zij weten zij uit eigen ervaring hoe het is om hulp te ontvangen van Juzt. Zij behartigen de belangen van de kinderen en hun ouders, maar ook van de volwassen cliënt die met huiselijk geweld te maken heeft.

De cliëntenraad denkt mee en geeft advies over onderwerpen die voor volwassenen, ouders en jongeren belangrijk zijn. De cliëntenraad krijgt vragen vanuit Juzt voorgelegd, en zet ook zelf onderwerpen op de agenda.
Die kunnen gaan over maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen binnen Juzt, rechten en plichten, veiligheid, cliënttevredenheid, et cetera.
De cliëntenraad vergadert een keer per maand.

Folder Cliëntenraad 


Jongerenraden

Op een aantal locaties heeft Juzt een actieve jongerenraad. De jongerenraden denken mee en geven advies over onderwerpen die voor jongeren en voor Juzt belangrijk zijn. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als huisvesting, rechten en plichten, begeleiding, veiligheid, et cetera.

De cliëntenraad en jongerenraden worden vanuit Juzt ondersteund. De cliëntenraad is bereikbaar via cliëntenraad@juzt.nl of via de ondersteuner van de cliëntenraad 076-5256444.


PleegouderRaad

De PleegOuderRaad (POR) bestaat uit een groep pleegouders die alle vormen van pleegzorg vertegenwoordigen: netwerk-, bestands-, crisis-, weekend- en vakantiepleegzorg.

De POR geeft pleegouders en -kinderen een onafhankelijke stem, door proactief en kritisch hun belangen te behartigen. Zo wordt in samenwerking met Juzt optimale zorg, veiligheid en welzijn geboden. De POR volgt pleegzorgontwikkelingen op de voet en peilt wat er qua samenwerking met Juzt bij pleegouders en pleegkinderen leeft. Wat hebben pleegouders en pleegkinderen het hardst nodig? Waar lopen ze tegenaan? De POR is actief, kritisch en constructief.