Wat we doen

 

Specialist in meervoudige complexe gezinsproblematiek

Juzt biedt specialistische hulp bij meervoudig complexe gezinsproblematiek en bij situaties van huiselijk geweld. Altijd zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig. Vanuit haar kernwaarden - vertrouwen, verbinden, vakmanschap - werkt Juzt aan veiligheid. Juzt onderscheidt zich door haar gefundeerde kennis en kunde rondom systemisch werken, hechting- en traumaproblematiek en veiligheidsrisico’s in gezinssituaties. Onze uitgangspunten zijn:

  • De cliënt heeft de regie
  • Iedere cliënt is uniek en heeft andere begeleiding nodig; maatwerkbenadering
  • Juzt werkt met alle betrokkenen om de cliënt heen (systemisch) en oplossingsgericht
  • Juzt werkt aan veiligheid vanuit vertrouwen, verbinding en vakmanschap
  • Juzt professionals durven anders te denken en anders te doen
  • Juzt levert kwalitatief hoogwaardige zorg door goed opgeleide en geregistreerde professionals

 

De kracht van Juzt: maatwerktrajecten

Juzt realiseert voor elke cliënt een traject op maat. Standaardoplossingen passen niet bij onze doelgroep. Complexe problemen vragen per definitie om een maatwerkbenadering. Die trajecten stellen we samen op basis van onze bouwstenen: crisishulp, specialistische ambulante hulp, kort verblijf gericht op behandeling en vervangende gezinssituatie.

 

Professionele passant

Daar waar gezinnen het gevoel van regie over hun eigen leven vaak even kwijt zijn, werkt Juzt systemisch en oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat Juzt problemen zoveel mogelijk beziet vanuit de context waarin ze ontstaan en in stand gehouden worden. Onze professionals zijn slechts een passant – een deskundige voorbijganger - in het gezin. De nadruk in de behandeling ligt op het versterken van de eigen kracht. Ons uitgangspunt is dat mensen hun eigen beslissingen nemen. Samen met de voor hen belangrijke mensen uit hun eigen netwerk, het systeem om de cliënt heen. Op die manier geven we zeggenschap terug aan de cliënt.

 

Transformeren in verbinding

Juzt anticipeert op de veranderingen in het zorglandschap. Juzt ziet transformeren als een continue proces. Hoe optimaliseren we de hulp voor onze cliënt? Past dit binnen de transformatieopdracht van onze opdrachtgevers? Wat vraagt dit van onze professionals? Dat gesprek gaat Juzt aan. Met onze cliënten, onze professionals, onze opdrachtgevers en met partners in het zorglandschap. Alleen samen kunnen we de juiste context en ruimte creëren voor innovatie.


Hoe we te werk gaan

Hulp bij Juzt kan starten na een verwijzing van:

  • Centrum voor Jeugd- en Gezin of wijkteam gemeente
  • Huisarts, jeugdarts of medisch specialist
  • Gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering
  • Rechtbank
Werkwijze

Wat we bereiken

0
Medewerkers
0
Cliënten per jaar

Juzt Academy

Juzt Academy verzorgt scholing en onderzoek voor en door professionals in de jeugdzorg. Kenmerkend is de aansluiting met de praktijk, de interactie met de cursisten en de ruime mogelijkheid om eigen casuïstiek in te brengen. 

Lees meer