Doel en beoogd resultaat

Het doel van het PEL project is om nieuwe kansen te creëren doordat de jongere positieve leerervaringen opdoet. Hij vergroot zijn doorzettingsvermogen, zelfcontrole en zelfredzaamheid. Hij begrijpt de invloed van zijn eigen gedrag op situaties beter, en leert dat gedrag te veranderen.

Hij krijgt daardoor steeds meer vertrouwen in zijn eigen kunnen en een positiever zelfbeeld. Verder ontwikkelt hij de vaardigheden en motivatie om zijn leven beter in te richten en veilig te kunnen terugkeren in de maatschappij. Hij heeft weer een doel voor ogen. Daarnaast lukt het de ouders om de juiste steun te bieden, zodat de relatie en communicatie tussen ouders en kind verbetert.

Werkwijze

De jongere is tijdelijk afgesloten van de negatieve invloeden uit zijn thuisomgeving. Hij draait mee in een strak dagritme van werk, sport en andere taken. Hij leert anderen te vertrouwen, zijn verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken én zelfstandig te functioneren. Onder begeleiding werkt hij aan zijn problemen, gedrag en toekomstperspectief. Hoewel de ouders niet in de buurt zijn, worden ook zij intensief bij het traject betrokken en getraind zodat herhaling wordt voorkomen bij terugkeer naar huis.

Gemiddelde duur

6 Maanden

Leeftijd

12 – 16 jaar

Met schreeuwen en schelden bereik je minder dan gewoon het gesprek aangaan

De behandelingen zullen gericht zijn op de ontwikkeling van het kind en aanpak van het systeem om het kind voor een structurele verbetering.