Doel en beoogd resultaat

Bij de (Ortho PP) behandeling wordt het kind op alle fronten behandeld vanuit één plan van aanpak, zowel voor hun psychiatrische stoornis als voor hun gedragsproblemen. Daardoor krijgen ze meer controle over hun emoties en impulsen en een positiever zelfbeeld. Ze kunnen zich beter ontwikkelen en gaan beter functioneren, op school en in hun vrije tijd. Ouders krijgen handvatten hoe ze hun kind het best kunnen steunen en opvoeden. Het doel is dat ouders en kind weer samen verder gaan, en een snelle en veilige terugkeer naar huis. 

Werkwijze

Door uithuisplaatsing worden gezinsproblemen doorbroken. Tegelijkertijd heeft het kind een enorme behoefte aan structuur en veiligheid. Daarom krijgt het kinderen een professionele opvoeding en behandeling ineen. Dat gebeurt een tijdje op afstand van thuis, in een woon- en behandelgroep. In een positieve omgeving kan hij zich beter leren ontwikkelen.

Ook de ouders krijgen hulp. Zij kunnen rekenen op concrete adviezen en begeleiding om hun kind zo goed mogelijk op te voeden. Om ervoor te zorgen dat het gezin de situatie later aankan, wordt bovendien gekeken of mensen uit het sociale netwerk kunnen bijspringen, voorbeeld daarvan zijn vanuit de school of wijk.

Gemiddelde duur

12 Maanden

Leeftijd

6 – 18 jaar

Zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk

De behandelingen zullen gericht zijn op de ontwikkeling van het kind en aanpak van het systeem om het kind voor een structurele verbetering.