Doel en beoogd resultaat

‘Systemisch’ werken met gezinnen en netwerken zorgt voor blijvender resultaten, minder en kortere klinische opnames. Met een gezinsopname wordt beoogd: het duurzaam veranderen van gezinsinteractiepatronen en het versterken van gezinsveerkracht. Doel is hiermee dreigende gezinsescalaties en (langdurige) uithuisplaatsingen van jeugdigen te voorkomen. 

Werkwijze

Het gezin wordt buiten de eigen leefomgeving begeleid. Weg van het stresserend en mogelijk negatieve relationele netwerk, weg van de fysieke omgeving, weg van de vaste rituelen. Een andere omgeving kan een goede aanjager zijn van het veranderproces. Ouders en kinderen in hun kracht aanspreken om patronen te doorbreken, wat hun thuis nog niet lukt. Met de gezinsopname worden de relaties en communicatie binnen het gezin bloot gelegd om negatieve, mogelijk destructieve interactiepatronen om te buigen naar meer positieve communicatie en nieuwe meer opbouwende patronen. Op deze manier ontstaat er ruimte voor ontwikkeling en groei.

Gedurende de gezinsopname worden ouders begeleid om de opvoeding weer op zich te nemen en weer in hun kracht te komen. Deze hulpvorm draagt bij aan vertrouwen in eigen mogelijkheden, eigen verantwoordelijkheid en behoud van eigen regie.

 

Gemiddelde duur

3 Maanden

Leeftijd

Alle leeftijden in het gezin met minimaal 1 jongeren onder de 18 jaar

 

We kwamen bij elkaar als individuen en we zijn nu een team

De behandelingen zullen gericht zijn op de ontwikkeling van het kind en aanpak van het systeem om het kind voor een structurele verbetering.