Doel en beoogd resultaat

Het doel van JeugdzorgPlus is om jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen succesvol te laten terugkeren in de samenleving. Het gaat om jongeren die door de rechter 'onder toezicht' zijn gesteld. In JeugdzorgPlus krijgen zij een geregelde dagstructuur en kwalitatief hoogwaardige, specialistische hulp die op hun toekomst is gericht. Zorg die ook deze moeilijke groep jongeren na de nodige gedragsveranderingen op weg helpt naar scholing en werk.

Werkwijze

Door de breedte en ernst van de problematiek heeft alleen een volhardende, intensieve en integrale aanpak kans van slagen. Meerdere disciplines uit verschillende sectoren kunnen zo nodig betrokken worden. Een trajectmatige aanpak met een vaste begeleider maakt het mogelijk de aanpak voort te zetten tot een stabiele situatie is ontstaan. De jongere wordt bij het begin van het traject in een JeugdzorgPlus instelling geplaatst.

Juzt werkt vanuit een systeemgerichte visie. Dit betekent dat het gedrag en de ontwikkeling van de jongere wordt bezien in de context waarin hij of zij leeft. Nauwe betrokkenheid van het systeem in de behandeling is een essentiële voorwaarde voor succes. Door de inzet van Multi Familytherapy (MFT) werkt Juzt toch vanaf het begin aan relatieherstel. MFT is een combinatie van systeem- en groepsbehandeling met een duur van ongeveer drie maanden. Alle betrokken professionals, van pedagogisch medewerker tot activiteitenbegeleider en gezinshulpverlener, werken volgens dezelfde methodiek met het systeem.

In de eerste fase van de behandeling mag de jongere de instelling alleen onder begeleiding verlaten. Bij een crisisplaatsing heeft het prioriteit om eerst rust te creëren. Zodra dat verantwoord is, wordt deze via ambulante zorg en behandeling op de beoogde permanente verblijfplaats voortgezet.

Wanneer de situatie daarom vraagt wordt voor een tussenstap in een open jeugdzorginstelling gekozen. Bij deze aanpak wordt rekening gehouden met een terugslag. Bij een ernstige terugval in gedrag kan de jongere weer tijdelijk in een meer of minder gesloten setting worden teruggeplaatst. Een plaatsing in JeugdzorgPlus zal altijd zo kort mogelijk zijn, maar zolang als noodzakelijk. Door vanaf het begin toe te werken naar een concreet einddoel, krijgen de jongere en zijn omgeving houvast en duidelijkheid.

JeugdzorgPlus

Vanaf 31 december 2019 zal Juzt stoppen met het bieden van JeugdzorgPlus op locatie De Vliethoeve, waar dit momenteel geboden wordt. Dit is de laatste Juzt-locatie waarop deze vorm van zorg geboden werd. 

 

 

 

Gemiddelde duur

6 Maanden

Leeftijd

12 – 18 jaar

We hebben weer begrip en respect voor elkaar

De behandelingen zullen gericht zijn op de ontwikkeling van het kind en aanpak van het systeem om het kind voor een structurele verbetering.