Doel en beoogd resultaat

Inzicht krijgen in eigen mogelijkheden en grenzen durven aangeven. Door gestructureerde dagindelingen en begeleiding weer terugkeer naar school of werk.

Werkwijze

Het DTC is geen school, maar gaat samen met jou aan de slag om uit te vinden wat jij nodig hebt om weer naar school / werk of een combinatie hiervan te kunnen gaan. Op het DTC krijg je activiteiten aangeboden waardoor je zelf gaat ervaren wat je leuk vindt, wat je talenten zijn en wat je nog kunt leren.

Creatieve activiteiten, activiteiten gericht op schoolvoorbereiding, consumptief, hout- en technische activiteiten en activiteiten gericht op groenvoorziening / onderhoud. Je kunt meedoen in een groep van maximaal vijf jongeren. Verder zijn er gezamenlijke activiteiten voor iedereen op het DTC zoals sport en cultureel/maatschappelijke vorming.

Na iedere activiteit wordt er kort teruggekeken naar hoe het gegaan is aan de hand van je eigen doelen.

De werkzaamheden zijn verplaatst van Teteringen naar het Warandecollege in Oosterhout. 

Gemiddelde duur

3 Maanden tot een jaar

Leeftijd

12 – 23 jaar

Ik heb mijn eigen mogelijkheden leren kennen