Doel en beoogd resultaat

De daghulp is er voor kinderen met diverse gedrags- en ontwikkelingsproblemen zoals bijvoorbeeld trauma- en hechtingsproblematiek, autisme of ADHD. Uitgangspunt bij de daghulp is het kind behandelen in en samen met zijn eigen omgeving. Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind staat centraal. We werken aan verduidelijking van de problematiek en een passende benadering. Ouders krijgen meer kennis en inzicht, wat hun opvoedvaardigheden versterkt.

Werkwijze

In de eerste zes weken wordt samen met de ouders, (voor)school of opvang, onderzocht wat de krachten en aandachtspunten zijn van kind, gezin en omgeving. Deze oriëntatiefase vindt plaats in de eigen leefomgeving. Vervolgens wordt samen met ouders bepaald waar en hoe het kind het beste geholpen kan worden. De daghulp biedt verschillende behandelmogelijkheden:

  • Ambulante behandeling thuis of op school
  • Ouder-kind interactie behandeling
  • Groepsbehandeling op het multidisciplinair kinderdagcentrum (MKD)

De behandeling richt zich in alle gevallen zowel op het kind als op diens gezin en omgeving.

Belangrijk is dat ouders bewust voor de daghulp kiezen. De behandeling is namelijk het meest succesvol bij een intensieve samenwerking met ouders. Zij kennen hun kind het beste en ieder kind ontwikkelt zich in relatie met zijn ouders. In een Hulpverleningsplan wordt vastgelegd wat de doelen van de behandeling zijn en op welke wijze hieraan wordt gewerkt. Tussen ouders en het behandelteam is er regelmatig contact over de voortgang van de behandeling.

Gemiddelde duur

3 Maanden tot een jaar

Leeftijd

0 –  6 jaar | multidisciplinaire kinderdagbehandeling (MKD)
6 -
 12 jaar | onderwijs-zorgarrangement (OZA)

Ik leer mijn kindje te begrijpen

De behandelingen zullen gericht zijn op de ontwikkeling van het kind en aanpak van het systeem om het kind voor een structurele verbetering.

Ervaringen van ouders

Ouder-kind behandelgroep De Kangoeroes is een van de nieuwste hulpvormen binnen Juzt. In deze video blikken de ouders terug op de ervaring en het resultaat van de multi family therapy. Ze zijn twee ochtenden in de week samen met hun peuter naar de groep gegaan. Daar hebben ze elkaar beter leren begrijpen en het plezier terug gevonden in het onderlinge contact.

 

"Het was intensief maar beslist de moeite waard."