Doel en beoogd resultaat

Zo snel mogelijk rust, veiligheid en stabiliteit voor de cliënt(en) en het voorkomen van uithuisplaatsing. Doel is om een veilige en leefbare situatie voor het hele gezin te creëren en de regie in het gezin te herstellen. Voorkomen van het verder escaleren van het probleem wat tot uithuisplaatsing kan leiden.
Na de behandeling is het de bedoeling dat de ouders in staat zijn toekomstige problemen zelfstandig op te pakken.

 

Werkwijze

Direct ingrijpen en het hele gezin betrekken bij gesprekken en oefeningen. Hierbij wordt er meer evenwicht gebracht in wat de familieleden moeten en kunnen doen en is er aandacht voor de kwaliteiten van ieder gezinslid. Tijdens de behandeling is er 7 dagen per week, 24 uur per dag een ambulant hulpverlener bereikbaar.

Gemiddelde duur

1 Maand

Leeftijd

0-18 jaar

We konden het als gezin niet meer oplossen

Stress, trauma, bedreiging, onveiligheid en angststoornis. Bij problemen binnen uw gezin waar u met elkaar niet uit komt, kan een crisissituatie ontstaan. In een crisissituatie moet zo snel mogelijk ingegrepen worden om de veiligheid van het kind/jongere en het gezin te waarborgen. Crisishulp kan zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag worden ingezet.