Pedagogisch Medewerker Safegroup (8 maanden)

Wat wij zoeken..

De sector Safegroup, onderdeel van Juzt, is gespecialiseerd in hulpverlening bij huiselijk- en eer gerelateerd geweld en biedt crisisopvang, (ambulante) hulpverlening en deskundigheidsbevordering. Ons uitgebreide aanbod richt zich op het voorkomen, het stoppen en de gevolgen van huiselijk en eer gerelateerd geweld.

Juzt Safegroup regio Zuid-Holland-Zuid zoekt een

Pedagogisch hulpverlener (24 uur) voor 8 maanden.

Wie wij zoeken..

De pedagogisch verlener biedt systeemgerichte begeleiding aan kinderen die te maken hebben met ernstig en/of structureel huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Deze begeleiding is bij voorkeur ambulant, waar nodig residentieel.

 

 • Een afgeronde HBO opleiding, richting sociaal pedagogische hulpverlening / pedagogiek en relevante werkervaring met huiselijk geweld, kindermishandeling en/of eergerelateerd geweld.
 • SKJ-registratie
 • Affiniteit met werken met jeugdigen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of eergerelateerd geweld.
 • Kennis van de vrouwenopvang, (de bestrijding van) huiselijk geweld en systeemgericht werken.
 • Kennis van de methodieken Krachtwerk, Veerkracht en van de benaderingswijze Signs of Safety is een pre.
 • Kennis van psychiatrie, verslaving en LVG is een pre.
 • Ervaring met multicultureel werken.
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit; werken in de avonden/weekend is vereist.
 • In bezit van auto en rijbewijs B.
 • Deelname aan de bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijden.

Wat je gaat doen..

 • Het signaleren van de ernst, de duur en de mate van het geweld en de veiligheidsrisico’s ten aanzien van de kinderen en het systeem. 
 • Het verzamelen van informatie over de problematiek (zowel materieel als psychosociaal) van het systeem op de leefgebieden en regie voeren over de uitvoering hiervan, specifiek gericht op het kind / kind en opvoeding
 • Het inzetten en doorverwijzen naar specialistische hulp waar nodig.
 • Het inventariseren van de krachten, wensen en prioriteiten op de leefgebieden kind en opvoeding.
 • Het opstellen en uitvoeren van een (gezins)veiligheidsplan.
 • Multidisciplinair samenwerking in het team en met ketenpartners.
 • Het voeren van casusregie en in samenspraak met ketenpartners het opstellen van een multidisciplinair plan van aanpak. Dit plan evalueren met het systeem en waar nodig aanpassen.
 • Het interveniëren bij crisissen en conflicten in de leefgroep in de opvang.
 • Alle werkzaamheden die behoren bij de eerste opvang van een nieuwe cliënt in de crisisopvang.
 • Verwerking huiselijk geweld bij kinderen d.m.v. individuele  gesprekken / werkboek. Hier wordt gebruik gemaakt van de methodieken Veerkracht, Krachtwerk en Signs of Safety.
 • Methodisch werken met kinderen, dit zowel individueel als groepsgericht als systeemgericht.
 • Het zelfstandig opstellen van gezinsveiligheidsplan met moeder en kinderen.
 • Opstellen van veiligheidsplan en actieplan met de kinderen.
 • Systeemgerichte gesprekken voor herstel van relatie en/of omgangsbemiddeling.
 • Het geven van psycho-educatie aan vader/moeder over de gevolgen van huiselijk geweld, kindermishandeling en eer gerelateerd geweld.
 • Het organiseren en leiden van netwerkbijeenkomsten.
 • Contact hebben met vader/pleger. Dit houdt in zorgen voor waar mogelijk telefonisch of face-to-face contacten tussen vader en kinderen.
 • Deelnemen aan bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijden.
 • Rapporteren in het cliëntvolgsysteem en eventueel aan ketenpartners.
 • Voorzitten van vergaderingen en notuleren

Wat je van ons kunt verwachten is..

Het betreft een tijdelijk contract (8 maanden) in verband met vervanging zwangerschapsverlof. De standplaats van waaruit je je werkzaamheden verricht is Dordrecht.

Afwisselend werk binnen de Juzt organisatie die volop in beweging is. Inschaling vindt plaats conform CAO Jeugdzorg, schaal 9 (€2500-€3740 bruto op fulltime basis).

Solliciteren?

Stuur dan vóór 23 november een mail met je CV en sollicitatiebrief naar sollicitatie@juzt.nl

Heb je vragen over de inhoud van de functie? Bel dan met Huub Kerkhof, projectleider 06-15519791.