Manager Relatiebeheer

Zoek jij een omgeving die je ruimte geeft om te kunnen pionieren? Ben jij de verbindende, pro-actieve relatiemanager met passie, empathie en resultaatgedrevenheid die kansen weet te benutten zowel binnen als buiten de organisatie?  

 

 

 

Context

 

Onze organisatie zit midden in een transitie, waarbij voor een nieuw organisatiemodel gekozen is. De cliënt en het gezin/systeem dienen optimaal bediend te worden, waarbij de veiligheid en het welzijn van de cliënt het uitgangspunt zijn. Hiertoe dient een werkklimaat gecreëerd te worden waarin veiligheid, kwaliteit en een efficiënte en effectieve inzet van de capaciteit centraal staan. De Manager Relatiebeheer is in dit kader bevoegd tot het nemen van beslissingen binnen de kaders van het organisatiebeleid en wet- en regelgeving.

De Manager Relatiebeheer kenmerkt zich door het benaderen, aangaan, onderhouden en beheren van relaties met (potentiele) opdrachtgevers, samenwerkingspartners en financiers. Hij/zij is de vertegenwoordiger van de organisatie en draagt zorg voor de verkoopprocessen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Tevens informeert en adviseert de manager (potentiële) opdrachtgevers over het dienstenportfolio van de organisatie. De Manager Relatiebeheer stuurt een klein organisatieonderdeel aan, bestaande uit meerdere beleidsterreinen met een strategisch karakter.

Wat ga je doen?

 • Je ontwikkelt een Marketingstrategie en accountplan, zodanig dat deze aansluit bij het strategisch organisatiebeleid, relevante ontwikkelingen en trends en de eisen die door de (potentiële) relaties worden gesteld;
 • Je weet opdrachten te generen, zodanig dat voor de organisatie relevante relaties zijn onderhouden, nieuwe relaties worden aangegaan en de organisatie beschikt over een optimaal gevulde opdrachtenportfolio;
 • Je weet contracten en aanbestedingen te realiseren, zodanig dat de overeengekomen afspraken met opdrachtgevers, samenwerkingspartners en financiers zorgvuldig zijn opgesteld en verwerkt;
 • Je onderhoudt je netwerk en weet die uit te breiden, zodanig dat relevante samenwerkingsrelaties zijn aangegaan en de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie optimaal bevorderd is;
 • Organisatieonderdelen integraal aansturen, met aandacht voor de medewerkers, zodat zij geïnspireerd en gemotiveerd blijven en hun resultaten, actiepunten en (persoonlijke) doelstellingen realiseren. Gevraagd en ongevraagd adviseren en signaleren, zodanig dat een optimale bedrijfsvoering en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod gewaarborgd is.

Wat breng je mee?

 

Je combineert denk- en daadkracht en houdt tijdens de uitvoering de strategische uitgangspunten scherp op je netvlies. Netwerken is je tweede natuur en je weet in relaties snel vertrouwen en verbinding tot stand te brengen. Je beweegt je vanzelfsprekend binnen verschillende netwerken en op verschillende niveaus en wordt als een serieuze gesprekspartner gezien die mensen weet te informeren, inspireren en te enthousiasmeren. Je bent salesgericht en haalt graag resultaat.
Dat doe je door proactief te werk te gaan en door het vormgeven van relatiebeheer. Om dat te kunnen doen beschik je over:

 • Een relevante opleiding op hbo-niveau;
 • Bewezen management kwaliteiten en ervaring met integrale verantwoordelijkheid in een complexe omgeving;
 • Een uitgebreid relevant netwerk;
 • Kennis van trends/ontwikkelingen/wet- en regelgeving betreffende het vakgebied;
 • Kennis van en ervaring met verkoop- en onderhandelingstechnieken;
 • Zelfstandigheid met eigen inzicht;
 • Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht op basis van aansprekende argumenten;
 • Lef, ondernemerschap en pro-activiteit.

Honorering

Het betreft een fulltime functie, inschaling vindt plaats conform de CAO Jeugdhulpverlening schaal 11 (maximaal € 4.615,63 bruto per maand).

Informatie procedure

Voor de werving en selectie van deze functie werken wij samen met Movimento. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arjan Brandwijk van Movimento op 030 7115611. Jouw sollicitatie ontvangen wij bij voorkeur via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl). Je kunt reageren tot 13 april a.s.

Het streven is de procedure voor 1 juli a.s. af te ronden.