Manager Intake

 

 

 

 

Context

Onze organisatie zit midden in een transitie, waarbij voor een nieuw organisatiemodel gekozen is. De cliënt en het gezin/systeem dienen optimaal bediend te worden, waarbij de veiligheid en het welzijn van de cliënt het uitgangspunt zijn. Hiertoe dient een werkklimaat gecreëerd te worden waarin veiligheid, kwaliteit en een efficiënte en effectieve inzet van de capaciteit centraal staan. De Manager Intake is in dit kader bevoegd tot het nemen van beslissingen binnen de kaders van het organisatiebeleid en wet- en regelgeving.

De Manager Intake is verantwoordelijk voor een correcte vaststelling van en vertaalslag naar de benodigde zorg (zorgtraject),de inzet van het daaraan gekoppelde zorgbudget en de uitvoering van de trajectbegeleiding. De Manager Intake is tevens verantwoordelijk voor het facturatie- en registratieproces rondom het zorgtraject en zorgbudget.

 

 

 

Wat ga je doen?

 • Realisatie van een correct en zorgvuldig uitgevoerd intaketraject, zodanig dat binnen de vastgestelde termijnen, de cliënt en het gezin/systeem in het bezit zijn van en uitvoering gegeven wordt aan een passend zorgtraject, inclusief zorgbudget, en dit administratief is verwerkt;
 • Strategisch beleid voor het organisatie onderdeel voorbereiden en ontwikkelen, zodanig dat dit aansluit bij het strategisch organisatiebeleid, relevante ontwikkelingen en de eisen die door de in- en externe klanten aan het organisatieonderdeel worden gesteld. Geeft mede richting aan strategische beleidsprocessen;
 • Strategisch beleid implementeren en bewaken, zodanig dat de voor het organisatieonderdeel geformuleerde doelstellingen zijn behaald;
 • Organisatieonderdeel integraal aansturen, zodanig dat medewerkers gemotiveerd, geïnspireerd en gecoacht zijn en hun resultaten, actiepunten en (persoonlijke) doelstellingen binnen een efficiënt en effectief werkend organisatieonderdeel hebben gerealiseerd;
 • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en signaleren, zodanig dat een optimale uitvoering van het intaketraject gewaarborgd is.

Wat breng je mee?

Je combineert denk- en daadkracht en houdt tijdens de uitvoering de strategische uitgangspunten scherp op je netvlies. Je bent goed in staat om de medewerkers van het organisatieonderdeel Intake op een inspirerende en resultaatgerichte manier aan te sturen.

Je bent samenwerkingsgericht en bouwt aan een intensieve en constructieve samenwerking met de samenwerkingspartners, de Manager Hulpverlening en de Manager Relatiebeheer. Door je uitstekende communicatieve vaardigheden zorg je voor een efficiënte interne communicatie richting de overige leden van het managementteam.

Om dat te kunnen doen beschik je over:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van en visie op trends en ontwikkelingen op het vakgebied.
 • Kennis van het zorgaanbod.
 • Kennis van wet- en regelgeving op het vakgebied.
 • Kennis van managementtechnieken.
 • Kennis van en inzicht managementrapportage en budgettering.

 

 

Honorering

Het betreft een fulltime functie, inschaling vindt plaats conform de CAO Jeugdhulpverlening schaal 13 (maximaal € 6.074,29 bruto per maand).

Informatie procedure

Voor de werving en selectie van deze functie werken wij samen met Movimento. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arjan Brandwijk van Movimento op 030 7115611. Jouw sollicitatie ontvangen wij bij voorkeur via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl). Je kunt reageren tot 13 april a.s.