Clustermanager

 

 

 

 

Context

 

Onze organisatie zit midden in een transitie, waarbij voor een nieuw organisatiemodel gekozen is. De cliënt en het gezin/systeem dienen optimaal bediend te worden, waarbij de veiligheid en het welzijn van de cliënt het uitgangspunt zijn. Hiertoe dient een werkklimaat gecreëerd te worden waarin veiligheid, kwaliteit en een efficiënte en effectieve inzet van de capaciteit centraal staan. De clustermanager is in dit kader bevoegd tot het nemen van beslissingen binnen de kaders van het organisatiebeleid en wet- en regelgeving.

De Clustermanager is verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inzet van de capaciteit binnen het eigen cluster en de monitoring van de kwaliteit van de geboden zorg. De clustermanager geeft leiding aan medewerkers die werkzaam zijn binnen een cluster in het primaire proces. Een cluster bestaat uit meerdere afdelingen.

 

Wat ga je doen?

  • Kwaliteit van de zorg monitoren, zodanig dat de cliënt en het systeem kwalitatief hoogstaande zorg ontvangen binnen het overeengekomen zorgtraject en daaraan gekoppelde zorgbudget;
  • Realisatie effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, zodanig dat personele capaciteit en kwaliteit passen binnen het toegekende budget;
  • Tactisch beleid mede ontwikkelen, zodanig dat de organisatie beschikt over relevante en juiste informatie voor beleidsvorming en product- en dienstontwikkeling ten aanzien van het vakgebied en het beleid aansluit bij relevante ontwikkelingen en de eisen die aan de organisatie gesteld worden;
  • Tactisch beleid implementeren en bewaken, zodanig dat de voor de cluster(s) geformuleerde doelstellingen worden behaald;
  • Cluster integraal aansturen, zodanig dat medewerkers gemotiveerd, geïnspireerd en gecoacht zijn en hun resultaten, actiepunten en (persoonlijke) doelstellingen binnen een efficiënt en effectief werkende afdeling hebben gerealiseerd.

Wat breng je mee?

 

Je bent goed in staat om de medewerkers van jouw cluster op een coachende wijze aan te sturen. Je schept de juiste randvoorwaarden, waardoor de medewerkers in jouw team optimaal kunnen bijdragen aan de zorg voor en het welzijn van de cliënt. Je bent gericht op samenwerking, zorgt voor een stevige vertrouwensbasis binnen het cluster en creëert een klimaat waarin men van elkaar kan leren.

Je hebt oog voor de kwaliteit van de zorg en evalueert hierover regelmatig met de gedragswetenschappers.

Om dat te kunnen doen beschik je over:

  • Hbo+ werk- en denkniveau.
  • Kennis van trends en ontwikkelingen op het vakgebied.
  • Kennis van wet- en regelgeving op het vakgebied.
  • Kennis van managementtechnieken.
  • Kennis van managementinformatiesystemen.

 

Honorering

Het betreft een fulltime functie, inschaling vindt plaats conform de CAO Jeugdhulpverlening schaal 11 (maximaal €4.615,63 bruto per maand).

Informatie procedure

Voor de werving en selectie van deze functie werken wij samen met Movimento. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arjan Brandwijk van Movimento op 030 7115611. Jouw sollicitatie ontvangen wij bij voorkeur via de sollicitatiemogelijkheid op de website van Movimento (www.movimento-zorg.nl). Je kunt reageren tot 13 april a.s.