Activiteitenbegeleiders Vliethoeve (2018-15)

Op de Vliethoeve in Kortgene is een intensieve samenwerking tussen de open behandelgroep van Juvent, het speciaal onderwijs van Respont en twee gesloten groepen van Juzt. Er wordt zorg geboden aan jongeren van 12 tot 18 jaar op de leefgebieden wonen, zorg, onderwijs en vrije tijd.


Wat ga je doen?

Als activiteitenbegeleider bied je jeugdigen in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar in groepsverband (en soms individueel) een dagprogramma aan. De doelstellingen van de programma’s liggen op het gebied van toeleiding naar onderwijs of doorgroei naar arbeid, het ontwikkelen van vaardigheden, prikkelen van de talenten van jongeren en vrijetijdsbesteding. In overleg en samen met je collega’s ontwikkel je activiteiten en voer je deze uit. Je maakt ook programma’s voor vakanties en weekenden. Je motiveert en stimuleert de jeugdigen om deel te nemen aan in- en externe activiteiten en je draagt zorg voor het beheer van de materialen. Je neemt deel aan de werkgroep dagprogramma waarin je voorstellen uitwerkt en gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het Vliethoeve brede overleg.

Wat verwachten we van je?

Voor een goede invulling van deze functie zoeken we medewerkers met een afgeronde beroepsopleiding op MBO niveau 4 / HBO-niveau CIOS / activiteitenbegeleiding. Je hebt meerdere jaren aantoonbare ervaring met de doelgroep en een duidelijke persoonlijke motivatie en passie om met deze jongeren in het dagprogramma te werken.

Je bent in staat om de problematiek van de jeugdige te vertalen naar passende activiteiten (plannen). Je bent creatief en bezit improvisatievermogen bij het ontwikkelen van activiteiten. Je bezit sociale vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van individuele personen en groepen jeugdigen bij het participeren in de (vrijetijds-)activiteiten.

De beoogde kandidaat staat stevig in zijn schoenen. Je bent stressbestendig, integer, communicatief vaardig, creatief, fysiek fit en flexibel in werktijden. We zoeken mensen met een nieuwsgierige, constructieve, oplossingsgerichte houding. Je bent in staat de sterke punten van de jongeren naar boven te halen en in staat om hen altijd een nieuwe kans te bieden. Rijbewijs B is vereist in verband met de ligging van de locatie.

Waar kom je te werken?

Op de Vliethoeve in Kortgene is een intensieve samenwerking tussen de open behandelgroep van Juvent, het speciaal onderwijs van Respont en twee gesloten groepen van Juzt. Er wordt zorg geboden aan jongeren van 12 tot 18 jaar op de leefgebieden wonen, zorg, onderwijs en vrije tijd.

De behandeling op de Vliethoeve is gericht op vermindering van het destructieve gedrag van jongeren tegen zichzelf en tegen de omgeving. Daarnaast richt de behandeling zich op het vergroten van de vaardigheden van jongeren om op maatschappelijk aanvaarde wijze om te gaan met voor hen stresserende situaties. We willen perspectief bieden op de leefgebieden wonen, werk/opleiding en vrije tijd. De jongeren verblijven gemiddeld acht maanden in de behandelgroep waarbij wordt gewerkt aan een traject terug naar huis of zelfstandigheid. Op de locatie is een intensieve samenwerking met het onderwijs en ouders met als doelstelling een integrale systeemgerichte behandeling vorm te geven.

Wat biedt de Vliethoeve?

Naast de op de Cao jeugdzorg gebaseerde salariëring schaal 7 (max. € 3.046,93 bruto per maand bij een 36-urige werkweek) kent Juzt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en benefits en wordt een prettige en uitdagende werksfeer geboden. Juzt kent een aantrekkelijk scholing aanbod en ondersteuning bij (her-) registratie.

Hoe te solliciteren en informeren

Wil je meer weten over de inhoud van de functie of over de locatie, neem dan contact op met Mariska Luiten, projectcoördinator van de Vliethoeve 06-22463919.

Stuur uiterlijk 30 maart 2018 per mail je schriftelijke sollicitatiebrief en CV, gericht aan Juzt, t.a.v. afdeling HRM, onder vermelding van vacaturenummer 2018-15 naar sollicitatie@juzt.nl of vul het sollicitatieformulier in.

Solliciteren

Vul onderstaand formulier volledig in: