Wij bieden ook mogelijkheden voor een afstudeerproject of –onderzoek.

Stage lopen bij

PEL Tholen

PEL Tholen is een ‘ervarend leren project’ van Juzt. Net buiten het dorpje Sint-Annaland op het eiland Tholen bevindt zich ons boerderijtje waar maximaal 5 jongeren tegelijkertijd verblijven en behandeld worden. De jongeren zijn meestal tussen de 13 en 16 jaar oud en hebben complexe gedragsproblemen, waardoor de situatie thuis en op school vaak onhandelbaar is geworden.

Tijdens het verblijf leren de jongeren verschillende vaardigheden die ze nodig hebben om op een goede manier weer thuis te wonen en terug te kunnen gaan naar school. Sommige jongeren stromen uit naar een andere hulpvorm. Wij behandelen op een erg actieve manier, door middel van het helpen van een boer in de buurt, sporten, huishouden, paarden verzorgen bij een collega-instelling en zelf ons brood bakken. Ook hebben we varkens en kippen die door ons verzorgd worden. In de zomervakantie gaan we twee weken backpacken in Frankrijk.

De jongeren verblijven maximaal 9 maanden bij ons, met meestal het doel om weer thuis te gaan wonen. We hebben een erg nauwe samenwerking met het systeem van de jongere. Dit zijn meestal de ouders, maar kunnen ook andere belangrijke personen in zijn of haar omgeving zijn. Vaak is sprake van systemische problematiek. De ouders komen regelmatig op bezoek op de boerderij om mee te eten of om een

Vanaf februari zijn wij op zoek naar één of twee stagiaires die op een unieke locatie willen leren en vooral dóen! Binnen ons team werkt iedereen twee dagen achter elkaar, ook de stagiaires. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld op maandag om 7:15 uur start, tot dinsdagavond 22:00 uur. Je slaapt dus ook op onze locatie (altijd samen met een vaste medewerker).

Wegens de afgelegen locatie heeft het de voorkeur dat de sollicitant in bezit is van een rijbewijs en auto. Wij hebben de voorkeur voor een jaarstage, of een afstudeerstage. Vanaf september 2018 zoeken wij ook weer stagiaires.

Voor meer informatie, aarzel niet om contact met ons op te nemen via peltholen@juzt.nl of 06-21217632!

 -----------------------------------------------------------

Fase Leefgroep Lima

Fase Leefgroep Lima is een leefgroep die toewerkt naar zelfstandigheid en is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar die vast gelopen zijn in hun ontwikkeling. Vaak is er sprake van kind-eigenproblematiek, systemische problemen en/of hechting en trauma problematiek. Deze jongeren gaan in fases toewerken naar een zelfstandig leven. Dit wil niet zeggen dat ze alles alleen moeten doen, want naast het werken aan hun zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling is het werken aan/ onderhouden van een netwerk is één van de belangrijkste doelen binnen de hulpverlening. Ondanks dat deze jongeren vaak niet terug kunnen vallen op hun thuissituatie, blijven we proberen om het contact tussen de jongeren en hun ouders te verbeteren en zo positief mogelijk te laten verlopen.

De groep bestaat momenteel uit 12 jongeren die begeleiding krijgen van 9 pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers worden weer ondersteund door een behandelcoördinator, een leidinggevende en een ouderbegeleider.

Iedere pedagogisch medewerker heeft een aantal mentorjongeren welke hij of zij begeleidt in dit traject naar persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid. De pedagogisch medewerkers zorgen onder andere voor de veiligheid in het huis, een heldere structuur en duidelijke regels. De jongeren verblijven 24/7 op de groep en hebben een dagbesteding als school of trainingscentrum. Zij hebben elk persoonlijke hulpverleningsdoelen waaraan methodisch gewerkt wordt.

Als stagiaire ga je in de eerste periode meekijken, observeren, signaleren en bespreken wat je ziet en ervaart op de leefgroep. Hoe verder je in je stage komt, hoe meer je actief gaat deelnemen aan het begeleidingsproces van deze jongeren. Je wordt hierbij natuurlijk ondersteund door een stagebegeleid(ster).

De leefgroep bevindt zich op een openbaar terrein in Teteringen, waar ook gezinshuizen en een dagtrainingscentrum staan. Dit creëert een gemoedelijke sfeer. Het is een dynamische leefgroep die veel uitdaging en veel ruimte biedt om het beroep als sociaal pedagogisch hulpverlener eigen te maken.

Om je stage volledig te kunnen benutten is het van belang dat je minimaal 28 uur beschikbaar en flexibel inzetbaar bent.

We hopen dat je enthousiast bent om bij ons te komen stage lopen! Kijk voor meer informatie op de website van Juzt of bel (via het algemene nummer)!

Heb je interesse in een stageplaats bij Juzt?Sluitingstermijnen HBO

Juzt hanteert de volgende reactietermijnen:

  • aanvang stage in september? Dien uiterlijk 15 maart een verzoek in.
  • aanvang stage in februari? Dien uiterlijk 1 november een verzoek in.

Buiten de genoemde data nemen wij geen stageverzoeken in behandeling.

Let op!

Studenten van de Avans Hogeschool locatie Breda en Fontys Hogeschool kunnen hun stageverzoek niet rechtstreeks naar Juzt sturen, maar naar het praktijk-/stagebureau van hun eigen opleiding. Het praktijk-/stagebureau van beide opleidingen zorgt voor contact met Juzt.

In maart/april vindt de selectieprocedure plaats voor de stages die starten in september. Deze procedure wordt centraal gecoördineerd voor alle stageafdelingen. Je mag je voorkeur aangeven voor een bepaalde locatie, doelgroep of hulpvorm, maar dit is voor de academische stages niet noodzakelijk.

Stagevergoeding MBO / HBO

Stagiaires ontvangen bij Juzt een stagevergoeding conform de cao Jeugdzorg. De vergoeding bedraagt € 250,- bruto per maand op basis van een 32-urige stageweek. Dit bedrag is inclusief reiskosten.

VOG

Om stage te kunnen lopen of een afstudeeropdracht te kunnen uitvoeren bij Juzt, hebben wij een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig. Via onze HRM administratie krijg je digitaal een aanvraag VOG verklaring toegestuurd. Na ontvangst van de VOG wordt een stagecontract opgesteld. De kosten voor de VOG worden uiteraard vergoed door Juzt.


Juzt biedt ook de volgende mogelijkheden: