Doel en beoogd resultaat

Het geven van een veilige opvangsituatie en handvatten aan jongeren om een zelfstandig leven voor zichzelf te kunnen opbouwen.

Werkwijze

Juzt biedt de begeleiding die zij nodig hebben om hier een leven op te bouwen. Door ervoor te zorgen dat ze naar school kunnen, hun zelfredzaamheid te stimuleren en te leren hoe ze een eigen netwerk op kunnen bouwen leren ze op eigen kracht mee te draaien in onze maatschappij.

We bieden twee soorten opvang; Kinderwoongroep (KWG) en Kleine wooneenheid (KWE). In de woongroep krijgen de jongeren vierentwintig uurs begeleiding, terwijl in de wooneenheid een groep van maximaal vier jongeren van 16-18 jaar relatief zelfstandig woont. De begeleiding richt zich op het onderhouden en creëren van de eigen woon- en leefsituatie, het leren zorgdragen voor gezondheid en persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid, emotionele weerbaarheid, gedrag en verwerking van trauma's.

Leeftijd

Opvang in de leeftijd van 13 tot 18 jaar

Ik ben sterker en meer zelfstandig geworden

Naast deze zorgvorm heeft Juzt: