Pleegouderraad aan het woord

04-okt-2017

Ik weet niet of u het heeft gemerkt en misschien is het zelfs goed als u er niets van heeft gemerkt, maar het gonst van de activiteit in Jeugdzorgland. Zowel in positieve als in negatieve zin. Laat wij ons nu maar focussen op de positieve initiatieven en die zijn er zeker ook met betrekking tot pleegzorg. Zo is er op landelijk niveau een “actieplan pleegzorg” opgesteld om ervoor te zorgen dat verschillende knelpunten zoals bijvoorbeeld de vergoeding van zogenaamde bijzondere kosten landelijk beter wordt geregeld en dat ook de overgang van een pleegkind bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd veel soepeler gaat verlopen. Verschillende organisaties in de pleegzorg maken zich er hard voor dat de plannen worden omgezet in echte acties. Wat dichter bij huis zijn we als pleegouderraad ook direct betrokken bij de organisatie van de week van de pleegzorg (1 tot en met 8 november). Vrijwel alle gemeenten in West-Brabant willen hun steentje hieraan bijdragen, maar binnen al die gemeenten hebben we weer enthousiaste pleegouders nodig om nieuwe pleegouders te werven. U zult hier ongetwijfeld op korte termijn meer van horen.  In bestuurlijke zin zijn we geconfronteerd met de reorganisatie binnen Juzt. Over de plannen heeft de Pleegouderraad een positief advies geformuleerd met de kanttekening dat we wel de vinger aan de pols willen houden. Binnenkort krijgen we de eerste voortgangsrapportage en maken we tegelijkertijd ook kennis met een van de nieuwe bestuurders, Jos van Nunen.

Met dit alles gaan wij verder aan de slag en we houden u op de hoogte. Heeft u ideeën of vragen dan kunt u deze met ons delen via dit mailadres:

pleegouderraad@juzt.nl

Wij hopen van jullie te horen

De Pleegouderraad