Nieuws van de Pleegouderraad

20-feb-2018

In deze nieuwsbrief wil de Pleegouderraad aandacht besteden aan twee zaken en wel de stand van zaken bij de reorganisatie bij Juzt en de resultaten van de P & C toets, een onderzoek naar de kwaliteit van de hulpverlening. Uitgevoerd onder ouders, jongeren en pleegouders.

Recent heeft de Pleegouderraad kennisgemaakt met de twee nieuwe bestuurders van Juzt, te weten Jos van Nunen en Esther Overweter. Het belangrijkste gesprekspunt naast de kennismaking was het verloop van de reorganisatie en de mogelijke invloed van deze reorganisatie op de pleegzorg en op u als pleegouders. Eerder hebben we voorzichtig positief geadviseerd over de nieuwe aanpak. Met name het hoge ambitieniveau en de daaruit voortvloeiende druk op de medewerkers was een punt van zorg voor ons. De evaluatie van de voorliggende plannen door de nieuwe bestuurders heeft de noodzaak tot reorganisatie niet verminderd. Wel hebben zij gemeend een aantal ontwikkelingen stop te zetten of te temporiseren. Wij hebben dit positief beoordeeld. We blijven het proces op de voet volgen om de belangen van pleegzorg hoog in het vaandel te houden. Dit vormt een brug naar de kwaliteit van pleegzorg die door Juzt en haar medewerkers wordt geleverd.

Jaarlijks wordt deze kwaliteit onderzocht via de zogenaamde P & C toets Pleegzorg. Dit is een onderzoek dat plaats vindt bij alle jeugdzorg aanbieders. Pleegouders, ouders en jongeren worden uitgenodigd om een aantal vragen te beantwoorden met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde zorg. In overleg met Juzt lijkt het ons goed om een paar belangrijke conclusies met jullie te delen. Ten eerste willen wij jullie uiteraard bedanken voor de medewerking aan dit onderzoek. Er zijn 542 pleegouders uitgenodigd waarvan er 205 pleegouders de vragenlijst ingevuld hebben, bijna 38%, een prima resultaat. En ruim voldoende om de kwaliteit van pleegzorg, zoals die door u wordt ervaren te kunnen beoordelen.  In het algemeen is de tevredenheid van de pleegouders met de geleverde zorg door Juzt hoog. Uw algemene rapportcijfer is een 7,5 en stabiel in de tijd. Ook op alle inhoudelijke punten scoort Juzt in uw ogen een “goed”. Voorbeelden hiervan zijn de deskundigheid, professionaliteit van de pleegzorgwerker en contact en bejegening.  Wat leuk is om te melden, is dat alle pleegkinderen, die hebben deelgenomen zich op hun gemak voelen bij het pleeggezin. Vanzelfsprekend zijn er ook aandachtspunten. U maakt zich zorgen over de continuïteit qua pleegzorgwerker en over de overdracht van informatie die met wisselingen gepaard gaan. In zijn algemeenheid is de voorbereiding op nieuwe plaatsingen een verbeterpunt. Informatieverstrekking en verslaglegging zijn hierbij cruciaal, zowel in het algemeen (rechten, plichten veranderingen) als kindgericht. Ook de nazorg bij afgebroken plaatsingen wordt verschillende keren genoemd als verbeterpunt. Kortom, binnen de kwalitatief goede pleegzorg die Juzt biedt zijn er voldoende punten ter verbetering.

We houden u op de hoogte.
De Pleegouderraad