Marion kruis gaat pleegzorg verlaten

20-feb-2018

Marion Kruis gaat pleegzorg verlaten. Ze is medewerker van het Pleegouderbureau in hart en nieren. Alles wat ze hiervoor doet, gaat gepaard met passie! Jullie kennen Marion als één van de trainers van de verschillende trainingen van pleegzorg. Voor deze nieuwsbrief heeft de redactie Marion gevraagd een stukje te schrijven:

“Toen ik begon op onze afdeling, was ik al vier jaar STAP-pleegouder, 20 jaar pleegouder en zat ik 10 jaar in de redactie van Mobiel, het tijdschrift voor pleegzorg (Nu BIJ ONS thuis in pleeggezin en gezinshuis). Ik hoopte dat die verschillende takken van pleegzorg elkaar zouden versterken en dat is inderdaad gebeurd. Ik nam de ervaringen uit ons gezin mee naar de trainingen en wat ik tijdens de trainingen hoorde van de pleegouders en las in allerlei uitgaven, kon ik weer kwijt in het schrijven van het cursusmateriaal en mijn redactiewerk. Eigenlijk komt bij mij altijd alles weer bij pleegzorg uit. Ik heb dan ook met heel veel plezier bij Juzt gewerkt en erg veel geleerd van collega’s en andere pleegouders. Het is heel erg dat pleegzorg nodig is, maar wat is het geweldig dat het bestaat! Er zijn zoveel kinderen die door pleegzorg een nieuwe kans krijgen als het thuis niet meer gaat. Geweldig is het als daarbij hun ouders een rol kunnen blijven spelen in hun leven. Vanuit de overtuiging dat pleegzorg ‘second best’ is, heb ik dit werk gedaan. Ik heb vooral de thema-avonden georganiseerd en veel cursussen gegeven: de STAP-training, de module Hechting en de module Loyaliteit en samenwerken met ouders. Vanuit die laatste twee is ons mooie, nieuwe programma ontstaan: Pleegouders in hun kracht. Het is een programma dat pleegouders toerust om hun pleegkind te begrijpen en te kunnen begeleiden. Je moet het zien als een logisch vervolg op de STAP-training. Het vraagt tijdsinvestering van de pleegouders, maar ze zullen er zeker profijt van hebben! Netwerkpleegouders die dit programma ook willen volgen, kunnen dat aangeven bij hun pleegzorgbegeleider.

Omdat ik ook graag nog van andere dingen wil genieten, ga ik er nu mee stoppen. Natuurlijk ga ik het werk bij Juzt missen, maar pleegzorg blijft voor mij leven door ons gezin en ik blijf schrijven voor BIJ ONS. Lieve pleegouders, ik wens jullie een heel fijne tijd met jullie pleegkinderen. Ik hoop dat jullie uit de kleine stapjes vooruit de wijsheid en het doorzettingsvermogen halen dat nodig is om hun deze nieuwe kans te bieden!”