Hoe snel kun je puzzelen?

20-feb-2018

De onvoorspelbaarheid binnen het team crisis – kort verblijf is enorm. Bij een crisis-aanmelding, wordt er geprobeerd zo snel mogelijk een goede plek te vinden voor het kind. Dit is puzzelen onder enorme tijdsdruk. Meestal is er weinig bekend over een kind en moeten er elders figuurlijke puzzelstukjes vandaan getoverd worden, om een inschatting te maken waar het best geplaatst kan worden.
Soms past het kind niet binnen het aanbod van de beschikbare pleeggezinnen, op zo’n moment gaan we puzzelen om te kijken of er mogelijkheden zijn binnen de beschikbare gezinnen. Meestal lukt het gelukkig, want we wensen ieder kind een warm bed toe om ’s avonds in te gaan slapen.

Het team crisis-kort verblijf weet dat ze veel vragen van de pleeggezinnen; we vragen ze binnen een paar uur hun huis, hart en leven zo in te richten dat ze (tijdelijk) een kind een fijne plek kunnen bieden. En soms, als net alles klaar is, belt pleegzorg om te vertellen dat het toch niet door gaat, bijvoorbeeld omdat de rechtbank de machtiging uithuisplaatsing niet gaf… Pleegzorg vraagt een enorme flexibiliteit van de crisis - kort verblijf pleeggezinnen, bijvoorbeeld twee keer per week een bezoekregeling met ouders. We zien pleegouders puzzelen, letterlijk samen aan tafel met een pleegkind en ook figuurlijk, zoekend naar een compleet plaatje, waarin iedereen tot zijn recht komt.  Wat we willen zeggen, ‘pleeggezinnen heel erg bedankt voor jullie inzet, bereikbaarheid en betrokkenheid. Wij hebben grote waardering voor de manier waarop we samen puzzelen in het belang van het (pleeg)kind!’