Themaboxen

22-mei-2018

Het Pleegouderbureau heeft voor de pleeggezinnen die daarvoor belangstelling hebben twee themaboxen samengesteld.
Dit zijn plastic kratjes gevuld met boeken en spelletjes behorend bij een thema.
De ene box heeft als thema: ''Pubers in pleegzorg'' en de andere ''Omgaan met ouders met een verstandelijke beperking''.

Wanneer je als pleeggezin graag wat meer wilt weten over deze onderwerpen, kun je bij je pleegzorgbegeleider aangeven dat je de box graag een paar weken in bruikleen wilt hebben.

Als gaat blijken dat er veel belangstelling voor de boxen is, zullen er ook boxen over andere thema’s samengesteld worden.