Omgaan met seksueel misbruik

22-mei-2018

De Rijksuniversiteit Groningen heeft onlangs het Project “Iris” afgerond. Dit is een onderzoek naar de impact van een verleden van seksueel misbruik van een pleegkind op het leven in een pleeggezin.

In dit onderzoek werd uitvoerig gekeken naar de behoeften, expertise en ervaringen van 11 verschillende pleeggezinnen en 18 pleegkinderen. In dit  informatieve en toegankelijke magazine worden resultaten gerapporteerd en suggesties gegeven hoe deze gezinnen het beste ondersteund kunnen worden. 

Wat betekent het om te zorgen voor een kind met een verleden van seksueel misbruik?
Voor één van de geïnterviewde pleegmoeders betekent dit het beoefenen van topsport. “Het vergt ontzettend veel geduld om het pleegkind weer in zichzelf en anderen te laten geloven”.

In de gesprekken met de gezinsleden wordt opgemerkt dat het pleegkind een eigen manier heeft ontwikkeld om met het misbruik om te gaan. Dat kan soms problemen geven met de manier waarop er in het pleeggezin met alledaagse dingen omgegaan wordt. Pleeggezinnen willen voor de pleegkinderen een gewoon gezin zijn. Juist daardoor kunnen pleegkinderen ervaren dat het leven ook anders kan zijn. Samen met het gezin kunnen ze, onder begeleiding, op zoek naar de balans.

Het volbrengen van deze taak vergt veel inspanning van zowel de pleegouders als van het pleegkind en de eigen kinderen.
Ook wordt stilgestaan bij de rol van de pleegzorgbegeleiders. Wat kunnen zij bijdragen?

In het Pleegzorgmagazine “Het schip niet willen laten stranden”  kun je het onderzoek lezen.