Met je pleegkind op vakantie

22-mei-2018

Mag ons pleegkind mee op vakantie? Die vraag horen wij bij Juzt regelmatig. Het is verstandig om als pleegouder de vakantie met je pleegkind goed voor te bereiden zodat je bij de douane niet voor onverwachte situaties komt te staan. Daarom een overzicht waar je vooraf voor moet zorgen.

Voor ouders is het reizen van hun kind naar het buitenland soms een indringende ervaring. Je kind zo ver weg in een ander land kan extra spanning geven. Zij kunnen tijd nodig hebben om hieraan te wennen. Het is belangrijk dat je de plannen voor je vakantie tijdig met de ouders en de voogd bespreekt.

Een goed moment kan het zorgteam-overleg zijn omdat dan diegene aanwezig zijn die toestemming moeten geven voor een buitenlandreis.

  • Toestemming van degene met de ouderlijke macht 

Dit kunnen de ouders zijn of voogd van de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Vul het volgende formulier in en laat het ondertekenen.

  • Een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart van het pleegkind

Bij kinderen die onder voogdij staan heb je voor  een paspoort de toestemming van de voogd nodig. Bij kinderen die onder toezicht staan of die vrijwillig in je gezin geplaatst zijn heb je toestemming van de ouder met gezag nodig.

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen een identiteitskaart aanvragen en hebben hiervoor geen toestemming nodig. Hiermee kun je in Europa reizen.

  • Verklaring erkenning pleeggezin

Neem op vakantie een bewijs mee waaruit blijkt dat het pleegkind tot jouw gezin behoort en dat je een erkend pleeggezin bent. Het is aan te raden om het pleegcontract  mee te nemen of een verklaring die je kunt uitprinten en invullen. Laat de verklaring dan ondertekenen via je pleegzorgbegeleider.  Hier vind je die verklaring.

Verschillende landen verschillende regels
Soms wordt er ook gevraagd naar:

  • kopie van het paspoort of de ID van de ouders van je pleegkind
  • kopie machtiging uithuisplaatsing
  • kopie pleegzorgcontract
  • eventueel een internationaal uittreksel van het bevolkingsregister

Voor meer info kijk op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/heb-ik-een-visum-nodig-in-het-buitenland 

Zo kom je zonder problemen door de douane. Geniet van de vakantie!