Met je pleegkind op vakantie

02-jun-2017

Sta je daar allemaal op het vliegveld en haalt de douane jullie eruit om alle papieren eens extra te controleren. Hoe fijn is het als alles dan in orde is en jullie lekker van je vakantie kunnen gaan genieten. Met een pleegkind op vakantie naar het buitenland vraagt net even wat meer voorbereiding. Een overzicht van wat je nodig hebt

Allereerst is het natuurlijk belangrijk je plannen voor de vakantie tijdig te bespreken. Een goed moment is hiervoor het zorgteamoverleg waar meestal diegene aanwezig zijn die toestemming moeten geven voor een buitenlandreis met je pleegkind. Ouders moeten soms erg wennen aan het idee dat hun kind mee naar het buitenland gaat. Begin dus op tijd.

1. Toestemming van degene met de ouderlijke macht
Dit kunnen de ouders zijn of de voogd van de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Vul het volgende formulier in en laat het ondertekenen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland

2. Een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart van het pleegkind

Bij kinderen die onder voogdij staan heb je voor  een paspoort de toestemming van de voogd nodig. Bij kinderen die onder toezicht staan of die vrijwillig in je gezin geplaatst zijn heb je toestemming van de ouder met gezag nodig.

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen een identiteitskaart kaart aanvragen en hebben hiervoor geen toestemming nodig. Met een identiteitskaart kun je in Europa reizen.

3. Verklaring erkenning pleeggezin

Neem een bewijs mee waaruit blijkt dat het pleegkind tot jouw gezin behoort en dat je een erkend pleeggezin bent. Deze verklaring kun je zelf al invullen en laten ondertekenen via je pleegzorgbegeleider. Link naar formulier

Verschillende landen verschillende regels

Soms wordt er ook gevraagd naar:

  • Kopie van het paspoort of de ID van de ouders van je pleegkind
  • Kopie machtiging uithuisplaatsing
  • Kopie pleegzorgcontract
  • Eventueel een internationaal uittreksel van het bevolkingsregister

Voor meer info kijk op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/heb-ik-een-visum-nodig-in-het-buitenland  en\of  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie/onderwerpen

En wat natuurlijk niet mag ontbreken is een koffer vol goed humeur, geduld, liefde en veiligheid. Fijne vakantie.