Themabijeenkomst Prikkelverwerking

02-okt-2019

Recentelijk was er een druk bezochte themabijeenkomst over prikkelverwerking bij pleegkinderen. Een getraumatiseerd kinderbrein kan afwijkend gedrag tot gevolg hebben, waardoor opvoeders en kinderen elkaar niet meer begrijpen. Er zijn veel misvattingen over prikkelverwerking. Mensen denken vaak dat het gaat om drukke kinderen die geluiden harder horen of aanrakingen sterker voelen, zoals men dat linkt aan ADHD/ADD of aan autisme/PDDNOS. 

Prikkelverwerking is een term die je vaak hoort. Het lijkt wellicht iets simpels, maar dat is het niet. Er zijn zintuigen die iedereen kent: ruiken, proeven, horen, zien of voelen. Maar er zijn ook verborgen zintuigen zoals het evenwichtsorgaan en informatie uit de spieren en gewrichten. Dan hebben we nog het zintuigsysteem dat de hersenen informatie geeft over lichaamssystemen, processen- en gevoelens zoals honger, dorst, aandrang, koud of warmte voelen.  Al deze zintuigen werken 24/7 samen om ervoor te zorgen dat we adequaat kunnen reageren op onze omgeving en ons eigen lijf. De hersenen moeten al deze informatie aan elkaar koppelen tot één logisch geheel. Voor kinderen is dit een voorwaarde om te kunnen spelen, leren, sporten en relaties aan te gaan. Als de informatie uit deze zintuigsystemen niet goed verwerkt en gekoppeld wordt, dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem, ofwel prikkelverwerkingsproblemen. Er zijn meerdere zintuigen en die werken ook nog eens bij iedereen anders.

Het aanpassingsvermogen en reactievermogen van pleegkinderen werd uitgelegd door de bril van de prikkelverwerking.
Duidelijk werd waarom kinderen met een getraumatiseerd brein vaak houterig bewegen, regelmatig lijken te vallen of struikelen en hun dagelijks leven lastig kunnen ordenen of stroomlijnen. Er werd uitgelegd hoe een kind een handeling als veters strikken prima kan uitvoeren, maar dat later op de dag ineens niet meer kan. Dit wordt veelal bestempeld als niet willen, bewust ongehoorzaam willen zijn of dwars gedrag, hoewel veelal de oorzaak ligt in de prikkelverwerking.

Deze avond gaf handvatten aan pleegouders om gerichter achter het gedrag van het pleegkind te kijken en zodoende sensitiever te kunnen reageren. Hierdoor kunnen eigenwaarde, de sfeer in huis en resultaten op school gunstig beïnvloed worden. Gezien het succes en het feit dat de avond druk bezocht werd, was het zeker voor herhaling vatbaar.

Wilt u meer over dit onderwerp weten dan kunt u terecht bij Ellen van den Elshout van NO LABEL Coaching & Training op www.nolabelcoaching.nl