Nieuwe pleegzorgcampagne

02-okt-2019

Het aftellen tot de Week van de Pleegzorg is begonnen en de voorbereiding voor de nieuwe pleegzorgcampagne is in volle gang.

Na een strategische en creatieve competitie tussen drie bureaus heeft Pleegzorg Nederland gekozen voor DEARDAN & Friends uit Rotterdam. Op basis van de nieuwe campagnestrategie, waarbij ze het begrip ‘pleegzorg’ een frisse betekenis geven vanuit het perspectief van het kind, de ouder, de pleegouder en de pleegzorgbegeleider, gebruikt DEARDAN&Friends de komende weken om de landelijke campagne voor de werving van nieuwe pleegouders verder vorm te geven.

De nieuwe campagne wordt financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS en gaat op 30 oktober van start als aftrap van de jaarlijkse Week van de Pleegzorg.