Interview Harold Bovelander

02-okt-2019

In iedere editie van de nieuwsbrief wordt een lid van de Pleegouderraad geïnterviewd, zodat je kennis maakt met de pleegouders die jullie belangen behartigen. Deze keer is het de beurt aan Harold Bovelander. Harold is sinds januari dit jaar lid van de Pleegouderraad. Hij is getrouwd met Colinda en is 50 jaar. Ze wonen in Prinsenbeek. Colinda en Harold hebben de zorg voor 2 kinderen en een pleegzoon. 

Waarom ben je pleegouder geworden? 
Mijn vrouw Colinda is werkzaam als ambulant psychosociaal begeleidster en ziet daardoor veel schrijnende gezinssituaties. Het idee om echt iets voor een kind te betekenen hadden we al voor we zelf kinderen kregen.  Op een gegeven moment zijn we samen naar een voorlichtingsavond van Juzt gegaan en waren direct enthousiast. Ter plekke hebben we dan ook een aanmeldformulier ingevuld.

Hoe verliep het na de STAP-training? 
Nadat we de STAP-training doorlopen hadden, kregen we begin maart 2010 ons eerste pleegkind. De bedoeling was om te beginnen met vakantie-opvang zodat we ervaring op konden doen. Dat liep toch anders: er werd gebeld door Juzt of we voor crisisopvang/kortdurend verblijf wilden gaan. Zo is ons 1e pleegkind bij ons gekomen, en gebleven, want het werd meteen langdurende zorg. 
Helaas is door omstandigheden deze plaatsing in maart 2017 gestopt door een "breakdown" (niet geplande beëindiging). In 2013 kwam ons 2e pleegkind, in eerste instantie om de ouders te ontlasten voor de periode van een half jaar.  Ook dit is uitgegroeid naar langverblijf en dat is het nog steeds!

Nu even over de Pleegouderraad, want daar willen we meer van weten. 
Hoe ben je bij de POR terecht gekomen?
Onze pleegzorgbegeleider dacht dat ik wel een aanvulling voor de Pleegouderraad zou kunnen zijn, en vroeg mij of ik zou willen overwegen lid te worden. Het leek me wel wat en ik had ook wel wat bestuurlijke ervaring. Het leek me mooi om die ervaring ten doel te stellen van Juzt.

Wat wil de POR bereiken? 
Het belangrijkste wat de POR doet is pleegouders vertegenwoordigen. Wij houden de belangen van al deze ouders in de gaten en maken ons daar hard voor. We willen dat ze gehoord worden! De POR heeft een email adres, en iedereen kan daar gebruik van maken: pleegouderraad@juzt.nl. Bij deze wil ik pleegouders ook oproepen om daar gebruik van te maken. Ook is er de besloten Facebookgroep speciaal voor pleegouders van Juzt, opgezet en beheerd door de pleegouderraad. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk pleegouders hier lid van worden!

Noem eens iets waar je trots op bent wat de POR al bereikt heeft? 
Ik ben er trots op dat de pleegouderraad weer aan tafel zit met verschillende medezeggenschapsraden. Het is belangrijk dat we samen met de cliëntenraad en de ondernemingsraad een eenduidige boodschap uitdragen voor wat betreft de toekomst van Juzt Pleegzorg.

Is er genoeg interactie tussen de pleegouders en de POR? 
Nee, dat vind ik niet. Het voelt alsof de organisatie te ver weg staat van de pleegouders. Daarom is het belangrijk dat we meer contact zoeken met de pleegouders. De pleegouderraad is dan ook van plan om aanwezig te zijn bij gelegenheden waar we pleegouders kunnen ontmoeten, zoals het komende pleegzorgcafé op 31 oktober in Roosendaal.

Wat zou er wat jou betreft nog meer op de agenda van de POR moeten staan?
Ik denk dat het mooi zou zijn als in de STAP-training ruimte wordt gemaakt voor informatie over wat er geregeld moet worden als er een kind bij je geplaatst wordt. Dan bedoel ik bijvoorbeeld praktische zaken zoals verzekering. 

Dank je wel Harold! In de volgende editie van de nieuwsbrief zal er een ander lid van de POR zich voorstellen.