Mark en JIM

03-okt-2018

Mark is een jongen van 15 jaar oud. Mark heeft zich nooit op zijn plek gevoeld binnen het pleeggezin waar hij woonde. Omdat Mark heel graag terug bij zijn moeder wilde gaan wonen is besloten om terug naar huis toe te gaan werken. Hierbij hebben we Mark gevraagd wie uit zijn netwerk zijn JIM zou kunnen zijn. Mark wist meteen dat dit zijn oom moest zijn. Mark heeft zijn oom zelf gevraagd voor deze bijzondere taak. De oom van Mark heeft geen seconde getwijfeld en voelde zich erg vereerd. Mark zijn JIM is in het bijzin van ouders en  tante geïnstalleerd. Het was een bijzonder moment waarop hij in zijn functie en taak echt positie kreeg. Mark zijn JIM sluit bij alle hulpverleningsgesprekken aan. Hij kan naast Mark staan en heeft een natuurlijke band en positie van waaruit hij ook ouders kan aanspreken op hun gedrag of op bepaalde risico’s.
De kracht zit hem in de natuurlijke band die er is tussen Mark, JIM en de ouders. De JIM mag en kan daardoor veel meer zeggen tegen zowel Mark als tegen zijn ouders. Omdat JIM de ouders en Mark veel beter kent dan de hulpverleners, weet JIM vaak ook veel beter wat zal helpen om het terug thuis wonen een succes te laten zijn.