Juzt zet stappen

03-okt-2018

De jeugdzorg heeft een aantal zware jaren achter zich. Toen gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg, startte voor alle jeugdzorgorganisaties een moeizame zoektocht. De voorbije jaren stonden dan ook in het teken van een ingrijpend veranderingsproces, waarbij alle partijen – gemeenten, jeugdzorgorganisaties, samenwerkingspartners en niet in de laatste plaats cliënten – moesten leren om te gaan met de nieuwe situatie.

Hoe kun je leren en je organisatie ontwikkelen, zonder dat dit ten koste gaat van je cliënten en je financiële positie? Dat was (en is in veel gevallen nog) voor iedereen de lastigste uitdaging. Ook voor Juzt. Onze professionals verdienen een enorm compliment voor de manier waarop zij er in de afgelopen jaren in zijn geslaagd onze cliënten te blijven helpen en begeleiden. Met enorm veel inzet en bewonderenswaardige betrokkenheid. In  de afgelopen jaren is de financiële positie van Juzt helaas in gevaar gekomen. 

Onder het motto ‘Juzt zet stappen’ is het management afgelopen half jaar druk bezig geweest om een nieuw fundament te leggen voor een duurzaam gezonde organisatie. Het fundament is gelegd en nu is het tijd om samen verdere stappen te zetten. Samen met medewerkers, cliënten en belanghebbenden bekijken we welke hulp Juzt moet (blijven) bieden en ontwikkelen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat die hulp ook goed is. 

Continuïteit in persoon
Uit oogpunt van effectiviteit, efficiency en juist vooral ook van cliëntgerichtheid kan het niet langer zo zijn dat iemand die een traject ingaat bij Juzt, steeds weer met nieuwe mensen te maken krijgt. Ja, een cliënt zal bij of via Juzt veel verschillende mensen ontmoeten die hem of haar kunnen helpen, maar er is altijd één vaste persoon. Dat is de trajectbegeleider die de cliënt al bij de voordeur verwelkomt. 

Een goede voordeur
Je kunt alleen effectief, efficiënt en cliëntgericht werken als je helemaal helder hebt wat de precieze hulpvraag is. Daarom investeren we fors in een goede voordeur. Bij de intake zit meteen de trajectbegeleider bij de cliënt/het gezin aan tafel. Daarnaast bijvoorbeeld iemand van het wijkteam en/of het CJG en/of de Jeugdbescherming. Waar nodig schuiven ook andere specialisten aan. 

Meer ruimte voor eigenaarschap 
Zoals vrijwel elke jeugdzorgorganisatie heeft ook Juzt veel last gehad van interne bureaucratie. Bureaucratie die processen vertraagt, kosten opdrijft, werkdruk doet toenemen en die vooral ook ontmoedigt en demotiveert. 
Het gebouw staat in de steigers en de organisatie draait in haar nieuwe vorm, met nieuw elan. We gunnen ons een aantal maanden om een en ander te finetunen, maar vanaf begin 2019 is Juzt wat het wil zijn en hoort te zijn. 

Jos van Nunen
Bestuurder Juzt