JIM in pleegzorg en gezinshuizen

03-okt-2018

Binnen Juzt wordt in toenemende mate gewerkt met de JIM-aanpak. Voor alle jeugdigen die bij Juzt in zorg zijn, dus ook voor kinderen die in pleeggezinnen, gezinshuizen of groepen wonen. Pleeg- en gezinshuiskinderen hebben vaste, dagelijkse opvoeders. Deze bieden hen persoonlijke steun, sturing en stimulans en borgen zo veel mogelijk de continuïteit en stabiliteit. Maar het vertrouwen bij het kind is vaak wankel als gevolg van de ervaring dat opvoeders even snel weer kunnen verdwijnen als ze gekomen zijn. Met name in de puberteit kan het ook ingewikkeld zijn om je als jongere staande te houden tussen je ouders en je huidige opvoeders. De pleegzorg- of gezinshuisbegeleider is een hulpverlener en in die zin een passant in het leven van de jeugdige. En helaas vaak één van de vele passanten. Juist voor pleeg- en gezinshuiskinderen is het streven naar continuïteit en het activeren van natuurlijke krachten in het netwerk wezenlijk. Mensen die er voor je zijn én blijven. 

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is de oom, zus, opa, sportcoach of buurvrouw die door een jongere wordt gevraagd om hem of haar te ondersteunen. De keuze van een jongere voor een JIM wordt ondersteund door de ouders en opvoeders, waarna de JIM optreedt als ambassadeur van de jongere. JIM is de vertrouwenspersoon voor de jongere en zijn vertegenwoordiger richting ouders, opvoeders en professionals. De JIM heeft een centrale rol en is geen aanvulling op de professionele hulpverlening, maar een onmisbaar onderdeel van de aanpak. De JIM is er ‘gewoon’ voor het kind door te luisteren, maar kan ook de stem van de jongere vertolken in het web van de volwassenen en hulpverleners om het kind heen. Een JIM kan bijvoorbeeld een positief effect hebben op de taak die de jeugdige heeft om met ouders en pleeg-/gezinshuisouders een balans te vinden in het vormgeven van de verschillende loyaliteiten. De kracht van de JIM is dat deze door het kind zelf wordt gekozen, daar waar zij vaak weinig regie voelen en veel zaken hen (zijn) overkomen zonder dat ze hierop invloed hebben. 

Voor meer informatie over de JIM-aanpak zie www.jimwerkt.nl. Juzt neemt ook deel aan een landelijk onderzoek naar de toepasbaarheid van de JIM-aanpak in de pleegzorg. Stel je eventuele vragen aan p.bastiaensen@juzt.nl