Interview Pleegouderraad

03-okt-2018

Iedere editie van de Nieuwsbrief zal een lid van de Pleegouderraad geïnterviewd worden om de leden meer in de picture te zetten. Deze keer is het de beurt aan Jet Nijsen. Jet is sinds 3 jaar lid van de Pleegouderraad. Ze is getrouwd met Yuri en is 38 jaar. Ze wonen in Fijnaart en zorgen voor 2 broertjes, 6 en 7 jaar oud. 

Waarom ben je pleegouder geworden?

Jet:

Wij zijn ongewenst kinderloos en wilden toch graag een gezin. We hebben ons toen verdiept in de mogelijkheden met in het achterhoofd dat het mooi zou zijn als we dan ook een kind een echte kans zouden kunnen geven. Binnen mijn familie is er een pleeggezin en dat heeft er wel toe bijgedragen dat we voor pleegzorg wilden gaan.

 Adopteren was geen optie, omdat dat voor ons de nare bijsmaak van een kind kopen heeft.  In 2012 zijn we bij Juzt gestart met de STAP-cursus, en het werd al snel duidelijk dat we voor langdurige pleegzorg wilde gaan. 

Hoe verliep het na de STAP-cursus? 

Vrij snel werden we gebeld dat er voor een meisje van 3 een plek gezocht werd. Het was nog niet helemaal zeker dat ze langdurig bij ons kon blijven, maar we hebben toen gezegd dat ze kon komen.

Dit meisje werd na 1 jaar weer naar haar biologische ouders terug geplaatst. Dat was wel even moeilijk. 

Nu zijn jullie sinds 4 jaar de pleegouders van 2 pleegbroertjes van 6 en 7. 

Ja! Dat is geweldig. Ze blijven langdurig bij ons. De situatie is dusdanig dat ze niet meer naar de biologische ouders terug gaan. Het contact met de ouders is heel goed, en dat vinden we heel belangrijk. 

Nu even over de Pleegouderraad, want daar willen we meer van weten.

Hoe ben je bij de POR terecht gekomen? 

Ik heb behoefte aan meer informatie en wil graag dicht bij het vuur zitten, dus heb ik me aangemeld.  Bovendien vind ik het belangrijk dat alle pleegouders zich vertegenwoordigd voelen in de POR.

De samenstelling van de POR is ook van groot belang zodat alle vormen van pleegzorg een stem hebben.  We proberen leden te vinden uit de verschillende disciplines: langdurige pleegzorg, crisis opvang, kortdurend, netwerk enz.

Wat wil de POR bereiken? 

We willen alle pleegouders een stem geven en hopen dat ze bij ons aankloppen als er vragen of zorgen zijn over Juzt. Het gaat erom de belangen van pleegouders in kaart te brengen en over te brengen naar Juzt.

De POR heeft een e-mail adres, en iedereen kan daar gebruik van maken: pleegouderraad@juzt.nl

Bij deze wil ik pleegouders ook oproepen om daar gebruik van te maken.

Noem eens iets waar je trots op bent wat de POR bereikt heeft? 

Niet lang geleden is er door Juzt een tevredenheidsonderzoek onder pleegouders gehouden.  De POR heeft kritisch naar de antwoorden gekeken en gezocht naar praktische doelen om de communicatie van Juzt naar de pleegouders toe te verbeteren.

Ook vragen we meer aandacht voor afgebroken plaatsingen, om wat voor reden dan ook. 

Is er genoeg interactie tussen de pleegouders en de POR? 

Dat is wel een ding, ik denk dat de communicatie met de pleegouders beter moet. Er zijn veel mogelijkheden om dat te verbeteren. Daar gaan we de komende tijd aan werken. We willen meer zichtbaar zijn. 

Wat zou er wat jou betreft nog meer op de agenda van de POR moeten staan? 

Ik zou graag zien dat het declaratie proces sneller verloopt. Iedereen moet pleegouder kunnen zijn en niet iedereen kan alles voorschieten. De pleegzorgwerker kan hier ook een  rol in spelen door de pleegouders hier actief in voor te lichten en te begeleiden.

Dank je wel Jet!

Volgende editie van de nieuwsbrief zal er een ander lid van de POR zich voorstellen.